SK

Projekty

Museumsmanagement Niederösterreich spolupracuje s národnými a medzinárodnými partnermi na projektoch výskumu, ochrany a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva. Partnermi projektu sú univerzity, vysoké školy a múzeá aj obce, federálne štáty, regióny a Európska únia.

Rôzne projekty sa venujú inventarizáciu a digitalizáciu zbierok, spracovanie zakladateľskej histórie mestských múzeí a tiež prezentáciu a komunikáciu kultúrneho dedičstva pre mladé publikum. Vždy sa zameriavame na zviditeľnenie múzejných pokladov a zvláštnych prvkov.

Susedstvo, regionálne a cezhraničné projekty sú dôležitými iniciatívami pre vytváranie kultúrnych sietí. Vytvárajú priamy dialóg a obohacujú sa prostredníctvom spoločnej práce. Sú základnými stavebnými kameňmi, ktoré vytvárajú autentickú a kozmopolitný kultúru sa živou perspektívou.

 

I-Cult

Je cezhraničný projekt v spolupráci s partnermi z Rakúska a Českej republiky. Cieľom projektu je zvýšiť záujem o spoločné kultúrne dedičstvo, zatraktívniť a sprístupniť česko-dolnorakúsku múzejnú krajinu a podporiť vytváranie sietí kultúrnych inštitúcií.

Dĺžka trvania projektu 2017-2022 | Podrobnosti projektu

 

Heritage SK-AT

Projekt sa realizuje cezhranične výmenou s partnermi z Rakúska a Slovenskej republiky. Zameriava sa na podporu a udržiavanie tradícií a tradičných remesiel, digitalizáciu zbierok vzoriek remesiel, revitalizáciu dvoch historických budov, koncepciu spoločných výstav a cezhraničný deň otvorených ateliérov.

Dĺžka trvania projektu 2017-2021 | Podrobnosti projektu

 

Sklárske tradície

V rámci projektu KPF "Česko-rakúska sklárska tradícia žije ďalej" bol rok 2020 venovaný sklárňam a sklárskym umelcom na Vysočine a v Dolnom Rakúsku. S Vysočina Tourism ako vedúcim partnerom boli vytvorené nádherné pohľady do presklených svetov regiónov.

Dĺžka trvania projektu 2020 | Podrobnosti projektu