SK

Projekty
 

Heritage SK-AT

Museumsmanagement spolupracuje na cezhraničnom projekte Heritage SK-AT s partnermi z Dolného Rakúska a zo Slovenska. Pomocou rôznych aktivít sme si stanovili cieľ, že prebádame, zdigitalizujeme a predstavíme kultúrne dedičstvo spoločného regiónu, ktoré budeme šíriť ďalej. 

      Ťažiskami projektu sú:

 • digitalizácia a prezentácia tradičných zbierok remesiel a vzorkovníc na internete
 • výstavy v kaštieli Jedenspeigen a v Modre
 • cezhraničné odborné stretnutia
 • cezhraničné dni otvorených ateliérov
 • vzájomné spoznanie inštitúcií a múzeífestivaly a prezentácie zamerané na vinohradníctvo, ovocné kultúry, remeselné tradície

   
 • Podrobnosti projektu

Heritage SK-AT

Projektí partneri:

Bratislavský samosprávny kraj (Lead)
Malokarpatské osvetové stredisko Modra
Malokarpatské múzeum Pezinok
Marktgemeinde Jedenspeigen
Kulturvernetzung Niederösterreich
Museumsmanagement Niederösterreich


Operačný program Interreg V-A Rakúsko-Slovenská 2014-2020 republika, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Trvanie projektu do 2020

I-Cult

Projektí partneri:

Jihomoravský kraj (Lead)
Muzeum Vysočiny Třebíč
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Regionální muzeum v Mikulově
Donau Universität Krems
MAMUZ
Stadtgemeinde Retz
Museumsmanagement Niederösterreich


Operačný program Interreg V-A Rakúsko-Česká republika 2014-2020, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Trvanie projektu do 2020

I-Cult

Kultúrne dedičstvo spoločného prihraničného regiónu Južných Čiech, Vysočiny, Južnej Moravy a Dolného Rakúska je stredobodom tohto projektu. Cieľom je, aby sa múzejná scéna Dolného Rakúska a Čiech stala pre návštevníkov a obyvateľov prihraničného regiónu atraktívnejšou a prístupnejšou a zároveň sa takto prezentovala.

Ťažiskami projektu sú:

 • prezentácia prihraničného regiónu Dolného Rakúska a Čiech prostredníctvom pamätihodností a múzeí, ktoré špeciálne vybrali mladí ľudia, a ktoré sú určené pre nich, na AREAacz
 • vedecké spracovanie regionálnych osobitostí v skupinách expertov
 • cezhraničné odborné stretnutia
 • prezentácie na výstavách
 • publikácie k nasledujúcim témam:
  • (vý) stavba a život v stredoveku
  • život a zvyky v prihraničnom regióne
  • výroba skla a história hranice
    
 • Podrobnosti projektu (v českom jazyku)