SK

Museumsmanagement je pracoviskom, ktoré poskytuje služby múzeám v Dolnom Rakúsku. 

Múzeám v Dolnom Rakúsku, ktoré používajú nemecký jazyk, poskytujeme poradenstvo, pomáhame im pri registrácii a realizujeme program na podporu múzeí Dolného Rakúska vo forme finančných príspevkov. Podrobné informácie v nemeckom jazyku

Pre medzinárodné múzeá alebo múzeá s celoštátnou pôsobnosťou sme styčným pracoviskom, ktoré následne zabezpečí kontakt s potenciálnym partnerom na spoluprácu a s príslušnými odbornými inštitúciami.

 

Kontakt a ďalšie informácie:

office@noemuseen.at

+43 2742 90666 6116