CS

Projekty
 

I-Cult

Tento projekt se zaměřuje na kulturní dědictví společného příhraničí Jižních Čech, Vysočiny, Jižní Moravy a Dolního Rakouska. Snahou je zpřístupnit muzea česko-dolnorakouské oblasti a zvýšit jejich atraktivitu.

         Těžisky jsou:

 • AREAacz  prezentuje muzea a památky v dolnorakousko-českém příhraničí, tak jak je vybrali mladí pro mladé
 • vědecké zpracování regionálních specifik v expertních skupinách
 • přeshraniční odborná sympozia
 • prezentace na výstavách
 • publikace k tematickým oblastem:
  • stavění, stavby a život ve středověku
  • život a zvyky v příhraničí
  • výroba skla a dějiny hranice
    
 • Podrobnosti projektu

I-Cult

Projektoví partneři:

Jihočeský kraj (Lead)
Muzeum Vysočiny Třebič
Regionální muzeum v Mikulově
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Donau Universität Krems
MAMUZ
Stadtgemeinde Retz
Museumsmanagement Niederösterreich


Dotační program Interreg V-A Rakousko-Česká republika 2014-2020, financovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Délka projektu do 2020.

Heritage SK-AT

V přeshraničním projektu Heritage SK-AT spolupracuje společnost Museumsmanagement Niederösterreich s dolnorakouskými a slovenskými partnery. Cílem různorodých aktivit projektu je zkoumat kulturní dědictví společného regionu, digitalizovat, prezentovat a předávat je dále.

Těžiskové oblasti:

 • digitalizace a webová prezentace sbírek tradičních řemesel a vzorů
 • výstavy v zámku Jedenspeigen a v Kaštieľu v Modre
 • přeshraniční odborné konference
 • přeshraniční Dny otevřených ateliérů
 • vzájemné seznamování institucí a muzeí
 • oslavy a prezentace k tématům vinařství, ovocné kultury, řemeslné tradice