CS
Select Language

Projekty
 

Interreg projekt I-Cult

Tento projekt se zaměřuje na kulturní dědictví společného příhraničí Jižních Čech, Vysočiny, Jižní Moravy a Dolního Rakouska. Snahou je zpřístupnit muzea česko-dolnorakouské oblasti a zvýšit jejich atraktivitu.

Těžisky jsou:

 • AREAacz  prezentuje muzea a památky v dolnorakousko-českém příhraničí, tak jak je vybrali mladí pro mladé
 • vědecké zpracování regionálních specifik v expertních skupinách
 • přeshraniční odborná sympozia
 • prezentace na výstavách
 • publikace k tematickým oblastem:
  • stavění, stavby a život ve středověku
  • život a zvyky v příhraničí
  • výroba skla a dějiny hranice

I-Cult

Projektoví partneři:.

Jihočeský kraj (vedoucí partner), Muzeum Vysočiny Třebíč, Regionální muzeum v Mikulově, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Donau Universität Krems, MAMUZ, obec Retz a Museumsmanagement Niederösterreich.

Dotační program Interreg V-A Rakousko-Česká republika, financovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Délka projektu do 2020.

Heritage SK-AT

Projektoví partneři:
Bratislavský samosprávný kraj (vedoucí partner), Malokarpatské osvětové středisko v Modre, Malokarpatské muzeum v Pezinku, obec Jedenspeigen, Kulturvernetzung Niederösterreich a Museumsmanagement Niederösterreich.

Dotační program Interreg V-A Slovenská republika-Rakousko, financovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Délka projektu do 2020.

 

 

Interreg projekt Heritage SK-AT

V přeshraničním projektu Heritage SK-AT spolupracuje společnost Museumsmanagement Niederösterreich s dolnorakouskými a slovenskými partnery. Cílem různorodých aktivit projektu je zkoumat kulturní dědictví společného regionu, digitalizovat, prezentovat a předávat je dále.

Těžiskové oblasti:

 • digitalizace a webová prezentace sbírek tradičních řemesel a vzorů
 • výstavy v zámku Jedenspeigen a v Kaštieľu v Modre
 • přeshraniční odborné konference
 • přeshraniční Dny otevřených ateliérů
 • vzájemné seznamování institucí a muzeí
 • oslavy a prezentace k tématům vinařství, ovocné kultury, řemeslné tradice