CS

Dolnorakouský muzejní den

  • Dolnorakouský muzejní den, který se koná každý rok na jaře, se uceleným způsobem věnuje vybraným tématům z muzejní praxe. Za poslední roky to byly například: Sbírky online. Inventarizace - digitalizace - prezentace (2019), Sbírky a projekty v klášterních muzeích (2018), Ofenziva kvality v muzejních depozitářích (2017) anebo Výstavní design a ideje ztvárnění (2016). Hojný počet uchazečů zde nachází důležitou platformu pro vzájemné poznávání a výměnu informací v muzejním společenství.
  • Muzejní den je veřejnosti přístupné sympozium, všichni zájemci jsou vítáni. Jestliže chcete dostávat pozvánky pravidelně každý rok, zašlete nám prosím e-mailem kontaktní údaje anebo si prosím objednejte náš německy psaný newsletter.

 

Dolnorakousko-český muzejní den, pátek, 19. března 2021 - online!

Relevantní místa regionu: Muzea v pohybu!

Přeshraniční, dvojjazyčná konference v rámci projektu Interreg „I-Cult“, který prostřednictvím digitálního živého přenosu přináší příspěvky na aktuální muzejní témata, se konala online 19. března 2021.

Právě dnešní doba je provázena změnami v mnoha oblastech. Nevyhýbají se ani definici instituce »muzea«, která se evidentně rozšiřuje: od místa pro uchovávání sbírek a strážce minulosti až po prostor k setkávání v současnosti, který spojuje lidi, nabízí inspiraci, podněcuje diskuzi a společnou tvorbu – jak uvnitř samotného muzea tak i mimo něj. Muzea jsou stále více relevantním místem utvářejícím identitu regionu: Muzea v pohybu!

Dolnorakousko-český muzejní den poskytne v rámci online konference podněty, jak v muzeích úspěšně realizovat participaci a digitální zprostředkování kultury. Muzejní den je součástí Interreg projektu I-Cult, proběhne dvojjazyčně a představí zajímavé projekty z českodolnorakouského regionu AREAacz, ale také mimo něj.

 

Zde najdete všechny příspěvky z Dolnorakousko-českého muzejního dne.