CS
Museumsmanagement kollektiv fischka
Museumsmanagement Niederösterreich
Museumsmanagement Niederösterreich, Foto: Katrin Vogg

Dobrovolná práce v dolnorakouských muzeích

Život četných dolnorakouských muzeí stojí a padá s prací dobrovolníků,  tedy pracovníků a pracovnic vykonávajících neplacenou činnost. Možnosti uplatnění v muzeu jsou rozmanité – stejně jako úkoly muzeí.

Snažíme se podporovat dobrovolnou činnost v regionální kulturní práci a považujeme se za platformu pro výměnu a vytváření sítí mezi dobrovolnictvím, vědou a výzkumem, muzejními sbírkami a archivy. Obor "Vlast & identita" se zabývá regionálním a vlastivědným bádáním. Odborná oblasti Drobné památky v krajině chce naopak fungovat jako centrum pro výzkum a dokumentaci kulturních artefaktů v Dolním Rakousku.