CS
Museumsmanagement Niederösterreich, Foto: Nadja Meister
Museumsmanagement Niederösterreich, Foto: Daniela Matejschek
Museumsmanagement Niederösterreich, Foto: kollektivfischka
Museumsmanagement Niederösterreich, Foto: kollektiv fischka
Museumsmanagement Niederösterreich, Foto: kollektiv fischka
Museumsmanagement Niederösterreich, Foto: Katrin Vogg

Museumsmanagement Niederösterreich...

... dokumentuje širokou škálu dolnorakouských muzejních institucí čítající přibližně 750 muzeí, sbírek, výstavních síní, památníků a tematických stezek

... podporuje a propojuje zaměstnance i pracovníky vykonávající dobrovolnou práci v oblastech muzejnictví, drobné památky v krajině, regionální a vlastivědné bádání, folkloristika a evropská etnologie

... nabízí konzultace a další vzdělávání

... je kontaktním místem pro muzejní dotace spolkové země Dolní Rakousko

... je součástí organizace Kultur.Region.Niederösterreich (v německém jazyce)


Kultur.Region.Niederösterreich...

... zastřešuje následující kulturní instituce:

  • BhW Niederösterreich (v německém jazyce) moderní organizace pro vzdělávání dospělých, která reaguje na aktuální a relevantní společenská témata a podporuje a poskytuje adekvátní (další) vzdělávání
  • Kulturvernetzung Niederösterreich (v německém jazyce) Podpora aktivit v oblasti umění a kultury v regionu Dolního Rakouska a organizace každoročních akcí jako např. festival Viertelfestival NÖ či Dny otevřených ateliérů
  • Musik und Kunst Schulen Management (v německém jazyce) nabízí možnosti rozvíjení múzického a kreativního potenciálu mladých lidí
  • Volkskultur Niederösterreich (v německém jazyce) kulturně společenské aktivity sahají od publikací, nabídek dalšího vzdělávání a modelových akcí až po organizaci slavností, oslav a folklorních událostí