CS
Select Language

Museumsmanagement Niederösterreich...

...dokumentuje širokou škálu dolnorakouských muzejních institucí čítající přibližně 750 muzeí, sbírek, výstavních síní, památníků a tematických stezek

...podporuje a propojuje zaměstnance i pracovníky vykonávající dobrovolnou práci v oblastech muzejnictví, drobné památky v krajině, regionální a vlastivědné bádání, folkloristika a evropská etnologie

...nabízí konzultace a další vzdělávání

...je kontaktním místem pro muzejní dotace spolkové země Dolní Rakousko

...je součástí organizace Kultur.Region.Niederösterreich (Informace v německém jazyce)

Kultur.Region.Niederösterreich...

...zastřešuje následující kulturní instituce:

  • BhW Niederösterreich (Informace v německém jazyce) moderní organizace pro vzdělávání dospělých, která reaguje na aktuální a relevantní společenská témata a podporuje a poskytuje adekvátní (další) vzdělávání
  • Kulturvernetzung Niederösterreich
  • Musik und Kunst Schulen Management (Informace v německém jazyce) nabízí možnosti rozvíjení múzického a kreativního potenciálu mladých lidí
  • Volkskultur Niederösterreich (Informace v německém jazyce) kulturně společenské aktivity sahají od publikací, nabídek dalšího vzdělávání a modelových akcí až po organizaci slavností, oslav a folklorních událostí.