CS

Společnost Museumsmanagement Niederösterreich je servisním místem pro dolnorakouská muzea.  

Německy mluvícím muzeím v Dolním Rakousku nabízíme konzultace, pomáháme při registraci a vyřizujeme dolnorakouské zemské dotace. Detailní informace v německém jazyce

Vůči mezinárodním i rakouským spolkovým muzeím jsme prvním kontaktním místem a ochotně zprostředkováváme kontakty s potenciálními partnery pro kooperaci či s odbornými pracovišti.

 

Kontakt a další informace:

office@noemuseen.at

+43 2742 90666 6116