CS

Muzejní jaro v Dolním Rakousku

Každý rok v květnu ve více než 100 dolnorakouských muzeích

 

U příležitosti Mezinárodního dne muzeí se o víkendu koná mnoho akcí a speciálních programů pro děti i dospělé, pro mladé i pokročilejšího věku – každý si tu přijde na své!

Muzejní jaro je zemská iniciativa koordinovaná společností Museumsmanagement Niederösterreich GmbH, která široké veřejnosti představuje význam a různorodost dolnorakouských muzeí a sbírek. Účastní se jí městská, klášterní, regionální muzea, výstavní síně a umělecké instituce, soukromé sbírky i tematické stezky. Široká paleta akcí zahrnuje vernisáže výstav, workshopy, koncerty, túry s průvodcem, komentované prohlídky s kurátory či řediteli institucí, muzejní kavárny, dopolední tematická setkávání s občerstvením, filmové projekce, malířské ateliéry, kabaretní vystoupení a čtení v muzeu.

                                                    Detaily o aktuálních akcích roku (v němčině)

Museumsfrühling 2024: 1. - 31. Mai

Nach dem großen Erfolg 2023, wird auch 2024 der ganze Mai zum Museumsmonat!

Weitere Informationen für interessierte Museen folgen ab Anfang 2024 auf der Website des Museumsfrühlings Niederösterreich.

Kontaktieren Sie uns persönlich: Mag.a Barbara Linke, 0676 7022440, museumsfruehling@noemuseen.at