CS

Muzejní jaro v Dolním Rakousku

Každý rok v květnu ve více než 100 dolnorakouských muzeích

 

U příležitosti Mezinárodního dne muzeí se o víkendu koná mnoho akcí a speciálních programů pro děti i dospělé, pro mladé i pokročilejšího věku – každý si tu přijde na své!

Muzejní jaro je zemská iniciativa koordinovaná společností Museumsmanagement Niederösterreich GmbH, která široké veřejnosti představuje význam a různorodost dolnorakouských muzeí a sbírek. Účastní se jí městská, klášterní, regionální muzea, výstavní síně a umělecké instituce, soukromé sbírky i tematické stezky. Široká paleta akcí zahrnuje vernisáže výstav, workshopy, koncerty, túry s průvodcem, komentované prohlídky s kurátory či řediteli institucí, muzejní kavárny, dopolední tematická setkávání s občerstvením, filmové projekce, malířské ateliéry, kabaretní vystoupení a čtení v muzeu.

                                                    Detaily o aktuálních akcích roku (v němčině)

Museumsfrühling
1.-31. Mai 2024:

Alle Museen und Veranstaltungen