SK

Múzejná jar v Dolnom Rakúsku

Každoročne v máji vo viac než 100 múzeách Dolného Rakúska

 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí sa počas jedného víkendu koná množstvo podujatí a špeciálnych programov. Pre veľkých i malých, mladých či starých - pre každého sa niečo nájde!

 

Múzejná jar je celoplošná iniciatíva, ktorú koordinuje Museumsmanagement Niederösterreich, a ktorej cieľom je vyzdvihnutie významu a rozmanitosti dolnorakúskych múzeí a zbierok. Zúčastňujú sa na nej mestské, kláštorné, regionálne múzeá, výstaviská a umelecké inštitúcie, ale aj súkromné zbierky či tematické cesty. Široká paleta podujatí zahŕňa okrem iného vernisáže, workshopy, koncerty, vychádzky so sprievodcami,  komentované prehliadky s kurátormi a riaditeľmi,  múzejné kaviarne, filmové predstavenia, maliarske ateliéry, brunch, kabarety a čítania v múzeu.

                                                    Detaily o každoročnom podujatí v nemeckom jazyku

Museumsfrühling
1.-31. Mai 2024:

Alle Museen und Veranstaltungen