SK

Múzejná jar v Dolnom Rakúsku

Každoročne v máji vo viac než 100 múzeách Dolného Rakúska

 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí sa počas jedného víkendu koná množstvo podujatí a špeciálnych programov. Pre veľkých i malých, mladých či starých - pre každého sa niečo nájde!

 

Múzejná jar je celoplošná iniciatíva, ktorú koordinuje Museumsmanagement Niederösterreich, a ktorej cieľom je vyzdvihnutie významu a rozmanitosti dolnorakúskych múzeí a zbierok. Zúčastňujú sa na nej mestské, kláštorné, regionálne múzeá, výstaviská a umelecké inštitúcie, ale aj súkromné zbierky či tematické cesty. Široká paleta podujatí zahŕňa okrem iného vernisáže, workshopy, koncerty, vychádzky so sprievodcami,  komentované prehliadky s kurátormi a riaditeľmi,  múzejné kaviarne, filmové predstavenia, maliarske ateliéry, brunch, kabarety a čítania v múzeu.

                                                    Detaily o každoročnom podujatí v nemeckom jazyku

Museumsfrühling 2024: 1. - 31. Mai

Nach dem großen Erfolg 2023, wird auch 2024 der ganze Mai zum Museumsmonat!

Weitere Informationen für interessierte Museen folgen ab Anfang 2024 auf der Website des Museumsfrühlings Niederösterreich.

Kontaktieren Sie uns persönlich: Mag.a Barbara Linke, 0676 7022440, museumsfruehling@noemuseen.at