SK
Museumsmanagement Niederösterreich
Museumsmanagement Niederösterreich

Vitajte v Múzeu Management Niederösterreich


Museumsmanagement Niederösterreich

... dokumentuje bohatú múrovú krajinu v Dolnom Rakúsku.

... podporuje ľudí v oblasti múzeí, malých pamiatok, regionálneho a vlastivedného výskumu, ako aj folklór / európsku etnológiu.

... ponúka poradenstvo a kurzy.

... je kontaktná osoba pre múzejné dotácie provincie Dolné Rakúsko.

... je súčasťou Kultur.Region.Niederösterreich.

... je partnerom projektu Heritage SK-AT, projektu Interreg so slovenskými partnermi.

... je partnerom projektu I-Cult, projektu Interreg so českými partnermi.
 

Ďalšia časť domovskej stránky bude k dispozícii v slovenčine v budúcnosti. Medzitým môžu získať dojem na nemecky hovoriacich stránkach.