SK
Museumsmanagement Niederösterreich
Museumsmanagement Niederösterreich

Vitajte v Múzeu Management Niederösterreich


Museumsmanagement Niederösterreich

... dokumentuje bohatú múrovú krajinu v Dolnom Rakúsku.

... podporuje ľudí v oblasti múzeí, malých pamiatok, regionálneho a vlastivedného výskumu, ako aj folklór / európsku etnológiu.

... ponúka poradenstvo a kurzy.

... je kontaktná osoba pre múzejné dotácie provincie Dolné Rakúsko.

...je súčasťou Kultur.Region.Niederösterreich.

... je partnerom projektu Heritage SK-AT, projektu Interreg so slovenskými partnermi.

... je partnerom projektu I-Cult, projektu Interreg so českými partnermi.
 

Ďalšia časť domovskej stránky bude k dispozícii v slovenčine v budúcnosti. Medzitým môžu získať dojem na nemecky hovoriacich stránkach.

 

 

 

 

Unsere Fachbereiche

Museen und Sammlungen Niederösterreich

Entdecken Sie mehr als 700 öffentlich zugängliche Museen und Sammlungen, Gedenkstätten und Ausstellungshäuser, Themenwege und Lehrpfade.

Ausstellungen und Veranstaltungen

Sonderausstellungen, Feste, Handwerk, Märkte, Konzerte, Lesungen, Themenführungen und Vorträge in den Museen Niederösterreichs.