SK

Deň múzeí Dolného Rakúska

Deň múzeí Dolného Rakúska, ktorý sa koná každoročne na jar, sa venuje vybraným témam z múzejnej praxe v kompaktnej forme. V posledných rokoch sa zameriaval tento deň na témy ako napríklad: Zbierky online. Inventarizácia – digitalizácia – prezentácia (2019), Zbierky a projekty v kláštorných múzeách (2018), Ofenzíva kvality v depozitoch múzeí (2017) alebo Dizajn a nápady pre architektúru výstav (2016). Okrem toho je pre mnohých účastníkov dôležitou platformou, keďže sa môžu navzájom spoznávať a vymieňať si informácie v rámci komunity múzeí. 

Deň múzeí je verejne prístupným odborným podujatím, na ktorom sú vítaní všetci záujemcovia. Ak máte opakovane záujem o pozvánku, pošlite nám kontaktné údaje mailom alebo sa zapíšte do nášho letáku s novinkami v nemeckom jazyku.