SK

Tiráž

Zverejnenie podľa §§ 24, 25 Zákona o médiách a informácie podľa § 5 Zákona o elektronickom obchode (ECG)

 

Vlastník médií, vydavateľ a producent:

Museumsmanagement Niederösterreich GmbH
Neue Herrengasse 10, 3100 St. Pölten
webové sídlo: www.noemuseen.at


Číslo v obchodnom registri: FN 408383 p
Súd obchodného registra: Krajinský súd St. Pölten
IČ DPH: ATU68426615 
Vedenie spoločnosti: Mag.a Ulrike Vitovec, Dr. Harald Froschauer
Spoločníci – účasť > 25%: Kultur.Region.Niederösterreich GmbH

Redakcia:

Museumsmanagement Niederösterreich
Neue Herrengasse 10, 3100 St. Pölten
Tel.: + 43 2742 90666 6116, Fax: +43 2742 90666 6119
office@noemuseen.at resp. datenbank@noemuseen.at

Koncepcia a realizácia:

hiroki digital gmbh
E-Mail digital@hiro.ki
Website www.hiro.ki/digital