SK
Museumsmanagement kollektiv fischka
Museumsmanagement Niederösterreich
Museumsmanagement Niederösterreich, Foto: Katrin Vogg

Dobrovoľnícka činnosť v múzeách Dolného Rakúska

Istú časť práce v múzeách Dolného Rakúska zabezpečujú dobrovoľníci. Pracovné možnosti v múzeu sú presne také rozmanité, ako úlohy samotných múzeí.

Chceme podporovať dobrovoľnícku angažovanosť v regionálnej práci v oblasti kultúry a považujeme sa za platformu na výmenu informácií a prepojenie dobrovoľníkov, vedy a výskumu, zbierok a archívov v múzeách. Odbor "Vlasť a identita" sa zaoberá regionálnym a vlastivedným výskumom, zatiaľ čo odbor „Pomníky a pamätníky“ sa považuje za centrum pre výskum a dokumentáciu drobnej architektúry v Dolnom Rakúsku.