SK
Museumsmanagement Niederösterreich, Foto: Katrin Vogg

Naše knihy

 

 

Kaleidopskop vecí

Táto publikácia obsahuje príspevky k remeselným zbierkam vzorov v Dolnom
Rakúsku a na Slovensku.

Vyd.: 2021 - cena: EUR 10,89
ISBN 978-3-903058-34-7

Informácíe o knihe | Informacie o projektu

 

 

Histórie za sklom

Martin Vogg a Daniela Matejschek sa vydali na cestu česko-dolnorakúskych sklárskym regiónom.

Vyd. 2020 - Cena: EUR 9,90
České vydanie: ISBN 978-3-903058-27-9
Nemecké vydanie: ISBN 978-3-903058-28-6


Informácie­ o knihe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod jednou oblhou

„Mesto špion“ Sabine Maierová sa rozhliadla po regióne a zhrnula svoje obľúbené miesta do kultúrneho sprievodca.

Vyd. 2020 Cena: EUR 8,90
České vydanie: ISBN 978-3-903058-26-2
Nemecké vydanie: ISBN 978-3-903058-25-5


Informácie o knihe

 

 

Objednajte publikácie:

office@noemuseen.at alebo +43 2742 90666 6116

Museumsmanagement Niederösterreich, Neue Herrengasse 10, 3100 St. Pölten
(budova Dolnorakúskej poisťovne, 3. poschodie)