SK

História za sklom

Cesta česko-dolnorakúskom sklárskym regiónom

 

Martin Vogg nás prevedie dejinami výroby skla v regióne Čiech a Dolného Rakúska pomocou množstva fotografií Daniely Matejschek. Autor tak poskytuje pohľad na prvopočiatky výroby skla a na stredoveké sklárne vyrábajúce lesné sklo. Informuje o českom krištáľovom skle, hyalitovom skle a o iných inováciách skla. Venuje sa významným priemyselným sklárom ako je Josef Meyr alebo Carl Stölzle, popisuje umelecké stvárnenie skla okolo roku 1900, zobrazuje rozmanitý vývoj samotného skla po roku 1945 na juh a na sever od Železnej opony a vracia sa späť do súčasnosti, ktorá zároveň tvorí východiskový bod jeho cesty.

 

Táto publikácia vychádza v rámci bilaterálneho projektu Európskej únie – I-Cult ako súčasť programu INTERREG AT-CZ 2014-2020 v dvoch jazykoch (česky a nemecký).

 

 

Produkcia: Museumsmanagement Niederösterreich GmbH

Autor: Martin Vogg
Fotografka: Daniela Matejschek
Grafika a ilustrácie: no-mad-designers

Preklad z nemčiny: amulett GbR

Softcover, 136 stránky, 2020
financované EÚ

Publikácia vyšla aj v českom a nemeckom jazyku.

České vydanie
ISBN 978-3-903058-28-6

Nemecké vydanie
ISBN 978-3-903058-27-9

cena: EUR 9,90 (plus prípadné poštovné)

K dispozícii
v Museumsmanagement Niederösterreich


Informácie o projekte
 

Táto publikácia vznikla v spolupráci s projektovými partnermi AREAacz: Juhočeským krajom, Juhomoravským múzeom v Znojme, Regionálnym múzeom v Mikulove a Múzeom Vysočiny Třebíč v rámci bilaterálneho projektu I-Cult ATCZ 59, ktorý je kofinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v kooperačnom programe INTERREG Rakúsko-Slovenská republika 2014-2020. Viac informácií o projekte na AREAacz (v českom jazyku).