SK
Museumsmanagement Niederösterreich, Foto: Nadja Meister
Museumsmanagement Niederösterreich, Foto: Daniela Matejschek
Museumsmanagement Niederösterreich, Foto: kollektivfischka
Museumsmanagement Niederösterreich, Foto: kollektiv fischka
Museumsmanagement Niederösterreich, Foto: kollektiv fischka
Museumsmanagement Niederösterreich, Foto: Katrin Vogg

Museumsmanagement Niederösterreich...

... dokumentuje pestrú paletu múzeí v Dolnom Rakúsku, ktorá zahŕňa okolo 750 múzeí, zbierok, galérií, pamätníkov a tematických ciest

... podporuje a spája zamestnancov a dobrovoľníkov, ktorí pracujú v múzeách, v oblastiach ako sú muzeológia, pomníky a pamätníky, regionálny a vlastivedný výskum ako aj národopis/európska etnológia 

... ponúka poradenstvo a ďalšie vzdelávanie

... je styčným pracoviskom pre program na podporu múzeí Dolného Rakúska vo forme finančných príspevkov

... je súčasťou organizácie Kultur.Region.Niederösterreich (v nemeckom jazyku)


Kultur.Region.Niederösterreich...

... je zastrešujúcou organizáciou pre nasledujúce kultúrne inštitúcie:

  • BhW Niederösterreich (v nemeckom jazyku) Moderná organizácia, ktorá sa zameriava na vzdelávanie dospelých a zaoberá sa aktuálnymi a relevantnými spoločenskými témami, podporuje a ponúka primerané ďalšie vzdelávanie/vzdelávanie
  • Kulturvernetzung Niederösterreich (v nemeckom jazyku)  Podpora aktivít v oblasti umenia a kultúry v regióne Dolného Rakúska a organizácia každoročných podujatí ako napr. festival Viertelfestival NÖ či Dni otvorených ateliérov
  • Musik und Kunst Schulen Management (v nemeckom jazyku) Ponúka možnosti na rozvíjanie hudobného a tvorivého potenciálu mladých ľudí
  • Volkskultur Niederösterreich (v nemeckom jazyku) Kultúrne a spoločenské aktivity siahajú od publikácií, cez ďalšie vzdelávanie a modelové podujatia až po organizáciu festivalov, slávností a folklórnych podujatí