CS

HISTORIE za sklem

Cesta česko-dolnorakouským sklářským regionem

 

V dolnorakousko-českém regionu sousedících jižních Čech, Vysočiny a Waldviertelu má zpracování skla dlouhou tradici a také ve Weinviertelu a na jižní Moravě se s tímto mnohostranným tématem setkáme.  Dokumentuje výpravy autora Martina Vogga a fotografky Daniely Matejschek do muzeí, výrobních dílen a ateliérů, tedy na místa v jižních Čechách, na jižní Moravě, na Vysočině a na severu Dolního Rakouska, kde se člověk setkává se sklem v nejrůznějších formách a podobách.


Sklářská tradice jako kulturní dědictví společného regionu

Když se řekne sklo, člověka napadne sklenice na vodu, nádherná drahá váza, univerzální technická surovina, skleněné historické skvosty, sluncem prozářené okno anebo moderní sklářské umění. Stejně různorodé jako tyto asociace jsou místa, kde se psaly a píší dějiny skla.

Práce se sklem jakožto ekonomický faktor i umělecký impuls existuje v různé intenzitě také v současnosti.  Kniha by chtěla ukázat, že sklářská tradice jakožto kulturní dědictví je zakotvena ve společném regionu, který není definován přísnými zeměpisnými hranicemi. Autor se dostává na konec následujících otázek: Jakou roli hráli známí sklářští průmyslníci jako Josef Meyr nebo Carl Stölzle? Jak rozšířené byly lesní sklárny a jaké byly jejich řemeslné struktury? Jaký rozdíl lze v jednotlivých regionech po roce 1945 nalézt?


Autor – Martin Vogg:

Narozený 1969 ve Vídni, studoval folkloristiku a divadelní vědy na Vídeňské univerzitě. Byl mimo jiné projektovým manažerem v oblasti kultury a cestovního ruchu a jeho agentura realizovala akce pro soukromý i veřejný sektor. V roce 2015 publikoval průvodce po přibližně dvou stovkách dolnorakouských muzejních sbírek „Universum v malém“. Od roku 2016 tvoří dokumentární pořady pro ORF III, mimo jiné v cyklu „Vlast Rakousko“.

Fotografka – Daniela Matejschek:

Narozená 1986 ve Vídni, žije a pracuje jako fotografka v Melku. Již po několik let s kamerou doprovází regionální kulturní akce a renomované festivaly ve Wachau. Kromě toho vytvořila fotografické portréty mnoha známých umělkyň, umělců a prominentních osobností, k nimž patří The Tiger Lillies, Sophie Rois, Katharina Stemberger, Philipp Hochmair, Michael Schade, Ursula Strauss, Thomas Gansch, Ernst Molden, Otto Lechner, Willi Resetarits či Jane Goodall.

Produkce: Museumsmanagement Niederösterreich GmbH

Autor: Martin Vogg
Fotografka: Daniela Matejschek
Grafika a ilustrace: Nina Ober

Publikace vyšla také v německém jazyce.
Překlad z němčiny: amulett GbR

ISBN 978-3-903058-28-6
Softcover, 136 stránek, vyd. 2020
spolufinancováno EU

cena: EUR 9,90 (plus případné poštovné)

K dispozici
v
Museumsmanagement Niederösterreich


Informace o projektu
 

Tato publikace vznikla ve spolupráci s projektovými partnery AREAacz: Jihočeským krajem, Jihomoravským muzeem ve Znojmě, Regionálním muzeem v Mikulově a Muzeem Vysočiny Třebíč v rámci bilaterálního projektu I-Cult ATCZ 59, který je kofinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v kooperačním programu INTERREG Rakousko-Česká republika 2014-2020. Více informací o projektu na AREAacz.