CS
Museumsmanagement Niederösterreich, Foto: Katrin Vogg
kollektivfischka
Museumsmanagement Niederösterreich, Foto: Patricia Nekuda
Museumsmanagement Niederösterreich, Foto: Patricia Nekuda
Museumsmanagement Niederösterreich, Foto: Patricia Nekuda

Nabízíme pestrý program dalšího vzdělávání. Obracíme se na všechny, kteří se zajímají především o muzejní práci a zprostředkování kultury anebo chtějí bádat o regionu či místě. Kurzy jsou připraveny i pro ty, kteří se zajímají o drobné památky. Své vědomosti mohou rozšířit i zájemci o obor folkloristiky a evropské etnologie.   

Kurzy se konají na různých místech v Dolním Rakousku a jsou v němčině.

V kurzech a na školeních se předávají teoretické odborné vědomosti stejně jako praktické dovednosti. Renomovaní referenti v přednáškách, na exkurzích a v kurzech a workshopech čerpají ze svých bohatých zkušeností z praxe a věnují se aktuálním tématům, trendům a praktickým řešením.

  • V dolnorakouském Muzejním kurzu pro kustody a v praktických kurzech jsou předávány základní znalosti a praktické dovednosti pro každodenní práci v muzeu. Účastníci se také učí, jak zacházet se sbírkami. Moduly můžete rezervovat i jednotlivě. Informace v německém jazyce.
  • Kurz Regionální a vlastivědné bádání zprostředkovává metody vědeckého výzkumu, informuje o archivní práci a historických pramenech a poskytuje návod pro rešerše a sepisování kronik a vlastivědných příspěvků. Informace v německém jazyce.
  • Nabídku dalšího vzdělávání doplňuje pestrá paleta přednášek a exkurzí na odborná témata: Drobné památky v krajině (v němčině), Vlastivědné bádání (v němčině) a Folkloristika (v němčině).

             
              Detaily ke kurzům v němčině