SK

Pod jednou oblohou

O cestičkách a miestach v dolnorakúsko-českých regiónoch

Oblasť medzi Viedňou a Prahou bola už vždy pohraničím a ľahko prehliadnuteľná.
To je veľká chyba!

Nielen krajina je pekná, ale môžete tu v srdci strednej Európy – vo Waldviertel, Weinviertel, Južných Čechách, Vysočine a Južnej Morave – zažiť, ako kreatívne ľudia zaobchádzajú s výzvami. Z dôvodu mladších dejín – železnej opony – bol žiaľ región od roku 1950 do 1989 úplne rozdelený. A tým odrezaný od storočia siahajúcej tradície a spoločnej histórie.

Táto kniha vás pozýva na poznávaciu cestu bez hraníc. V 24 kapitolách sú prezentované kultúrne poklady, ako aj krajinné krásy, múzeá, vynálezy, archeologické náleziská, regionálne festivaly, židovské dedičstvo a kulinárske tradície spoločného regiónu. Ukazuje, ako obyvatelia Južných Čiech a Dolného Rakúska vedeli zmeniť údajné nevýhody na výhody. Ako zaplavili neúrodné Južné Čechy a Waldviertel s tisíckami rybníkov a od 1350 vytvorili jeden z najväčších umelých vodných krajobrazov sveta – chov rýb vo veľkom štýle priniesol od 15. storočia bohatstvo. Ako na juhu, kde podklad pozostával takmer iba z piesku, vykopali pod ich mestami gigantické pivničné systémy. A ako premiestnili celú rieku, aby umožnili vznik jedného z najkrajších záhradných komplexov v Európe.

Kniha zobrazuje krajinu, v ktorej sa síce hovorí dvomi jazykmi, ale často sa myslí rovnako – a ktorú sa oplatí objaviť.

Táto publikácia vychádza v rámci bilaterálneho projektu Európskej únie – I-Cult ako súčasť programu INTERREG AT-CZ 2014-2020 v dvoch jazykoch (česky a nemecký).

 

 

Produkcia: Museumsmanagement Niederösterreich GmbH

Autorka: Sabine Maier
Fotografka: Nadja Meister
Grafika: no-mad-designers

Preklad z nemčiny: amulett GbR

Softcover, 224 stránky, 2020
financované EÚ

Publikácia vyšla aj v českom a nemeckom jazyku.

České vydanie
ISBN 978-3-903058-26-2

Nemecké vydanie
ISBN 978-3-903058-25-5

cena: EUR 8,90 (plus prípadné poštovné)

K dispozícii
v Museumsmanagement Niederösterreich
(office@noemuseen.at)


Informácie o projekte
 

Táto publikácia vznikla v spolupráci s projektovými partnermi AREAacz: Juhočeským krajom, Juhomoravským múzeom v Znojme, Regionálnym múzeom v Mikulove a Múzeom Vysočiny Třebíč v rámci bilaterálneho projektu I-Cult ATCZ 59, ktorý je kofinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v kooperačnom programe INTERREG Rakúsko-Slovenská republika 2014-2020. Viac informácií o projekte na AREAacz (v českom jazyku).

Zeitbrücke-Museum, Ausstellung Franz von Suppè, Gars am Kamp