CS

Pod jedním nebem

O cestách a místech na pomezí Česka a Dolního Rakouska
 

Oblast mezi Vídní a Prahou byla odjakživa pohraničí a jako taková se celou dobu přehlížena.
To je ovšem velká chyba!

Nejen, že je tu krásná krajina, ale přímo v srdci Evropy – v oblastech Waldviertel, Weinviertel, jižní Čechy, Vysočina a jižní Morava – je dobře vidět, jak dokáží kreativní lidé čelit výzvám. V důsledku nedávné historie, tedy v době existence železné opony, byla tato oblast bohužel v letech 1950 až 1989 zcela rozdělená. A tím i odříznuta od staleté tradice a společné historie.

Tato kniha vás zve na objevitelskou cestu bez hranic. Publikace ve 24 kapitolách představuje kulturní poklady i krásy krajiny, muzea, vynálezy, archeologická naleziště, regionální festivaly, židovské dědictví i kulinářské tradice tohoto společného regionu. Ukazuje, jak obyvatelé jižní hranice Česka a Dolního Rakouska dokázali obrátit domnělé nevýhody ve svůj prospěch. Jak zaplavili neúrodné jižní Čechy i region Waldviertel tisíci rybníky a od roku 1350 vytvořili jednu z největších krajin s umělými vodními plochami na světě. Následný chov ryb ve velkém objemu přinesl do oblasti od 15. století bohatství. Jak na východě, kde podloží sestává téměř výhradně z písku, dokázali pod svými městy vyhloubit gigantické sklepní systémy. A jak přeložili tok řeky, aby mohli vytvořit jednu z nejkrásnějších zahrad v Evropě.

Kniha představuje region, v němž se sice hovoří dvěma jazyky, ale často tu panuje stejné smýšlení. A to rozhodně stojí za bližší poznání.

Autorka – Sabine Maier:

Mag. Sabine Maier je novinářka a nakladatelka. Narodila se v regionu Solné komory, vystudovala germanistiku a skandinavistiku na mnichovské univerzitě. Pracovala jako literární vědkyně a vedoucí redaktorka několika německých a rakouských magazínů. V roce 1998 se tato nadšená a neúnavná cestovatelka přestěhovala do Vídně, kde od té doby žije a pracuje. Jako „StadtSpionin Wien“ každý týden rozesílá dnes již kultovní newsletter s různými tipy akcí pro ženy ve Vídni. Prostřednictvím „Landpartie“ zásobuje tipy i Dolní Rakousko, kromě toho je autorkou cestovních průvodců.

Fotografka – Nadja Meister:

RNDr. Nadja Meister se narodila na jižní Moravě a vystudovala ekonomickou geografii a ekologii v Brně. Od roku 2007 se jako fotografka na volné noze specializuje na reportážní, uměleckou a krajinnou fotografii. V rámci dolnorakouské kulturní akce Viertelfestival Niederösterreich organizuje přeshraniční umělecké projekty a výstavy. Její práce byly zveřejněny v magazínech jako např. Morgen, Schaufenster nebo Servus a seriály fotografií o integraci a životu se zdravotním postižením v publikacích Rakouské diakonie, Rakouského červeného kříže nebo spolku Bez hranic. Žije a pracuje v Dolním Rakousku.

Produkce: Museumsmanagement Niederösterreich GmbH

Autorka: Sabine Maier
Fotografka: Nadja Meister
Grafika: no-mad-designers

Publikace vyšla také v německém jazyce.
Překlad z němčiny: amulett GbR

ISBN 978-3-903058-26-2
Softcover, 224 stránek, vyd. 2020
spolufinancováno EU

cena: EUR 8,90 (plus případné poštovné)

K dispozici
v
Museumsmanagement Niederösterreich
(office@noemuseen.at)


Informace o projektu
 

Tato publikace vznikla ve spolupráci s projektovými partnery AREAacz: Jihočeským krajem, Jihomoravským muzeem ve Znojmě, Regionálním muzeem v Mikulově a Muzeem Vysočiny Třebíč v rámci bilaterálního projektu I-Cult ATCZ 59, který je kofinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v kooperačním programu INTERREG Rakousko-Česká republika 2014-2020. Více informací o projektu na AREAacz.

Zeitbrücke-Museum, Ausstellung Franz von Suppè, Gars am Kamp