CS

Heritage SK-AT

Museumsmanagement spolupracuje na přeshraničním projektu Heritage SK-AT s partnery z Dolního Rakouska a ze Slovenska.

Cílem projektu je využít kreavneho potenciálu přeshraničního regionu SK-AT na zachování a rozvoj přírodního a kulturního dědictví vytvořením adekvátního prostorového zázemí a následné propagace tvorby místních autorů a producentů.

Zároveň půjde o mobilizaci a zapojení subjektů, které se podílejí na rozvoji kulturního a přírodního dědictví, společném vývoji produktů, služeb a souvisejících vzdělávacích Akvila, čímž se dosáhne rozšíření společných přeshraničních nabídek v oblast cestovního ruchu, volného času a kultury. Pomocí různých aktivit jsme si stanovili cíl, že probádat, digitalizovat a představíme kulturní dědictví společného regionu, které budeme šířit dál.


Těžisky jsou:

  • digitalizace a prezentace tradičních sbírek řemesel a vzorkovnic na internetu
  • výstavy v kostele Jedenspeigen a v Modre
  • přeshraniční odborné setkání
  • přeshraniční dny otevřených ateliérů
  • vzájemné poznání institucí a muzeí
  • festivaly a prezentace zaměřené na vinohradnictví, ovocné kultury, řemeslné tradice


Tento projekt byl vytvořen jako součást bilaterálního projektu Heritage SK-AT, který je kofinancován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje v kooperačním programu Interreg Slovensko-Rakousko 2014-2020.

 

 

Äpfel in verschiedenen VariationenÄpfel in verschiedenen VariationenDas Heritage SK-AT Projektteam bei einem Treffen im Museumsdorf NiedersulzDas Heritage SK-AT Projektteam bei einem Treffen im Museumsdorf NiedersulzKeramik im Bizmayer Museum in ModraKeramik im Bizmayer Museum in ModraBesucher im AtelierBesucher im AtelierMoleetten im Museum Walzengravieranstalt Guntramsdorf Moleetten im Museum Walzengravieranstalt Guntramsdorf Moletten Sammlung in der Walzengravieranstalt GuntramsdorfMoletten Sammlung in der Walzengravieranstalt GuntramsdorfDigitalisierung im S´LUK Zentrum in BratislavaDigitalisierung im S´LUK Zentrum in BratislavaHandwerker bei der Arbeit in der Keramikwerkstatt in ModraHandwerker bei der Arbeit in der Keramikwerkstatt in ModraSchnitzerein auf einer Weinpresse im Kleinkarpartischen Museum PezinokSchnitzerein auf einer Weinpresse im Kleinkarpartischen Museum PezinokZiegelwand im Bizmayer Museum in ModraZiegelwand im Bizmayer Museum in Modra