CS

Heritage SK-AT

Museumsmanagement spolupracuje na přeshraničním projektu Heritage SK-AT s partnery z Dolního Rakouska a ze Slovenska.

Cílem projektu je využít kreavneho potenciálu přeshraničního regionu SK-AT na zachování a rozvoj přírodního a kulturního dědictví vytvořením adekvátního prostorového zázemí a následné propagace tvorby místních autorů a producentů.

Zároveň půjde o mobilizaci a zapojení subjektů, které se podílejí na rozvoji kulturního a přírodního dědictví, společném vývoji produktů, služeb a souvisejících vzdělávacích Akvila, čímž se dosáhne rozšíření společných přeshraničních nabídek v oblast cestovního ruchu, volného času a kultury. Pomocí různých aktivit jsme si stanovili cíl, že probádat, digitalizovat a představíme kulturní dědictví společného regionu, které budeme šířit dál.


Těžisky jsou:

  • digitalizace a prezentace tradičních sbírek řemesel a vzorkovnic na internetu
  • výstavy v kostele Jedenspeigen a v Modre
  • přeshraniční odborné setkání
  • přeshraniční dny otevřených ateliérů
  • vzájemné poznání institucí a muzeí
  • festivaly a prezentace zaměřené na vinohradnictví, ovocné kultury, řemeslné tradice


Tento projekt byl vytvořen jako součást bilaterálního projektu Heritage SK-AT, který je kofinancován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje v kooperačním programu Interreg Slovensko-Rakousko 2014-2020.

 

 

Äpfel in verschiedenen VariationenDas Heritage SK-AT Projektteam bei einem Treffen im Museumsdorf NiedersulzKeramik im Bizmayer Museum in ModraBesucher im AtelierMoleetten im Museum Walzengravieranstalt Guntramsdorf Moletten Sammlung in der Walzengravieranstalt GuntramsdorfDigitalisierung im S´LUK Zentrum in BratislavaHandwerker bei der Arbeit in der Keramikwerkstatt in ModraSchnitzerein auf einer Weinpresse im Kleinkarpartischen Museum PezinokZiegelwand im Bizmayer Museum in Modra