SK

Heritage SK-AT


Museumsmanagement spolupracuje na cezhraničnom projekte Heritage SK-AT s partnermi z Dolného Rakúska a zo Slovenska. 

Cieľom projektu je využie kreavneho potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT na zachovanie a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva prostredníctvom vytvorenia adekvátneho priestorového zázemia a následnej propagácie tvorby miestnych autorov a producentov.

Zároveň pôjde o zmobilizovanie a zaangažovanie subjektov, ktoré sa podieľajú na rozvoji kultúrneho a prírodného dedičstva, spoločnom vývoji produktov, služieb a súvisiacich vzdelávacích akvít, čím sa dosiahne rozšírenie spoločných cezhraničných ponúk v oblas cestovného ruchu, voľného času a kultúry. Pomocou rôznych aktivít sme si stanovili cieľ, že prebádame, zdigitalizujeme a predstavíme kultúrne dedičstvo spoločného regiónu, ktoré budeme šíriť ďalej.

 

Ťažiskami projektu sú:

  • digitalizácia a prezentácia tradičných zbierok remesiel a vzorkovníc na internete
  • výstavy v kaštieli Jedenspeigen a v Modre
  • cezhraničné odborné stretnutia
  • cezhraničné dni otvorených ateliérov
  • vzájomné spoznanie inštitúcií a múzeí
  • festivaly a prezentácie zamerané na vinohradníctvo, ovocné kultúry, remeselné tradície

 

Tento projekt bol vytvorený ako súčasť bilaterálneho projektu Heritage SK-AT, ktorý je kofinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v kooperačnom programe Interreg Slovensko-Rakúsko 2014-2020.

 

 

DIP

Všetky informácie o DIP - online katalóg

Blog o projekte

Die 1920er in Niederösterreich

Wie spare ich Gas, Energie und Zeit?

Diese Frage ist brandaktuell, aber nicht neu.

Read more
Äpfel in verschiedenen VariationenDas Heritage SK-AT Projektteam bei einem Treffen im Museumsdorf NiedersulzKeramik im Bizmayer Museum in ModraBesucher im AtelierMoleetten im Museum Walzengravieranstalt Guntramsdorf Moletten Sammlung in der Walzengravieranstalt GuntramsdorfDigitalisierung im S´LUK Zentrum in BratislavaHandwerker bei der Arbeit in der Keramikwerkstatt in ModraSchnitzerein auf einer Weinpresse im Kleinkarpartischen Museum PezinokZiegelwand im Bizmayer Museum in Modra