SK

I-Cult


Spoločnou výzvou projektu je zvýšenie záujmu o kultúrne dedičstvo prezentované v prihraničných pamäťových inštitúciách, najmä v múzeách, galériách a ďalších pamätných miestach.

Projekt pracuje sjejich existujúcim potenciálom, ktorý spoločne spracováva a využíva k spoločnej a prepojené prezentáciu zapojených regiónov (Južných Čiech, Južnej Moravy, Vysočiny a Dolného Rakúska). Vzniká tak nový koncept cezhraničnej spolupráce múzeí a prezentácia ich kultúrneho dedičstva.

Cieľom je pripraviť spoločnú ponuku pamäťových inštitúcií z oboch strán hranice a otvoriť česko-dolnorakúskou múzejné krajinu, ktorá bude atraktívnejší a prístupnejšie ako pre návštevníkov, tak i obyvateľov pohraničia. Vzniknú tak inovatívne produkty podporujúce poznávacie a kultúrne turizmus medzi prihraničnými regiónmi a prinášajúci viac návštevníkov do múzeí.


Aktívna spolupráca partnerov projektu I-Cult je založená na troch pilieroch:

 • spoločná múzejnej práce
 • spoločná príprava a realizácia výstavných projektov
 • verejné a sieťové verejné vystúpenie


Ťažiskami projektu sú:

 • prezentácia prihraničného regiónu Dolného Rakúska a Čiech prostredníctvom pamätihodností a múzeí, ktoré špeciálne vybrali mladí ľudia, a ktoré sú určené pre nich, na AREAacz
 • vedecké spracovanie regionálnych osobitostí v skupinách expertov
 • cezhraničné odborné stretnutia
 • prezentácie na výstavách
 • publikácie k nasledujúcim témam:
  • (vý) stavba a život v stredoveku
  • život a zvyky v prihraničnom regióne
  • výroba skla a história hranice


Tento projekt bol vytvorený ako súčasť bilaterálneho projektu I-Cult ATCZ59, ktorý je kofinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v kooperačnom programe INTERREG Rakúsko-Česká republika 2014–2020.