SK

Česko-rakúska sklárska tradícia znovu ožíva

Cieľ projektu: Projekt smeruje k rozvinutiu a v niektorých prípadoch k prehĺbeniu už existujúcej CZ-AT spolupráca najmä medzi umelcami prostredníctvom sklárskeho remesla, ktoré má tak v Kraji Vysočina, tak v Dolnom Rakúsku dlhoročnú tradíciu. Realizované akcie tiež prispieva k oživeniu tohto remesla. Cieľové skupiny: široká verejnosť, záujemcovia o umenie, tradičné remeslá, históriu, sklárski odborníci z Vysočiny i Dolného Rakúska, obyvatelia Kraje Vysočina aj návštevníci krajov Juhočeského, Stredočeského, Pardubického, Juhomoravského, Libereckého a Dolného Rakúska (Waldviertel).

 

 

Navštíviť v Kristallium

Návšteva sklárne Apfelthaler

 

A tu kompletná trasa: Sklárska tradície na Vysočine a Dolnom Rakúsku

Cookies must be accepted to load the YouTube video. Privacy settings

Kľúčové údaje o projekte

Projektoví partneri:

Vysočina Tourism (Lead)
Museumsmanagement Niederösterreich

 

Dĺžka trvania projektu 2020

Glasmachertage auf Schloss Světlá nad Sázavou