SK

Heritage SK-AT


Museumsmanagement spolupracuje na cezhraničnom projekte Heritage SK-AT s partnermi z Dolného Rakúska a zo Slovenska. 

Cieľom projektu je využie kreavneho potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT na zachovanie a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva prostredníctvom vytvorenia adekvátneho priestorového zázemia a následnej propagácie tvorby miestnych autorov a producentov.

Zároveň pôjde o zmobilizovanie a zaangažovanie subjektov, ktoré sa podieľajú na rozvoji kultúrneho a prírodného dedičstva, spoločnom vývoji produktov, služieb a súvisiacich vzdelávacích akvít, čím sa dosiahne rozšírenie spoločných cezhraničných ponúk v oblas cestovného ruchu, voľného času a kultúry. Pomocou rôznych aktivít sme si stanovili cieľ, že prebádame, zdigitalizujeme a predstavíme kultúrne dedičstvo spoločného regiónu, ktoré budeme šíriť ďalej.

 

Ťažiskami projektu sú:

  • digitalizácia a prezentácia tradičných zbierok remesiel a vzorkovníc na internete
  • výstavy v kaštieli Jedenspeigen a v Modre
  • cezhraničné odborné stretnutia
  • cezhraničné dni otvorených ateliérov
  • vzájomné spoznanie inštitúcií a múzeí
  • festivaly a prezentácie zamerané na vinohradníctvo, ovocné kultúry, remeselné tradície

 

Tento projekt bol vytvorený ako súčasť bilaterálneho projektu Heritage SK-AT, ktorý je kofinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v kooperačnom programe Interreg Slovensko-Rakúsko 2014-2020.

 

 

DIP

Všetky informácie o DIP - online katalóg

Blog o projekte

DIPkatalog

Wie spare ich Gas, Energie und Zeit?

Diese Frage ist brandaktuell, aber nicht neu.

Read more
Äpfel in verschiedenen VariationenÄpfel in verschiedenen VariationenÄpfel in verschiedenen VariationenDas Heritage SK-AT Projektteam bei einem Treffen im Museumsdorf NiedersulzDas Heritage SK-AT Projektteam bei einem Treffen im Museumsdorf NiedersulzDas Heritage SK-AT Projektteam bei einem Treffen im Museumsdorf NiedersulzKeramik im Bizmayer Museum in ModraKeramik im Bizmayer Museum in ModraKeramik im Bizmayer Museum in ModraBesucher im AtelierBesucher im AtelierBesucher im AtelierMoleetten im Museum Walzengravieranstalt Guntramsdorf Moleetten im Museum Walzengravieranstalt Guntramsdorf Moleetten im Museum Walzengravieranstalt Guntramsdorf Moletten Sammlung in der Walzengravieranstalt GuntramsdorfMoletten Sammlung in der Walzengravieranstalt GuntramsdorfMoletten Sammlung in der Walzengravieranstalt GuntramsdorfDigitalisierung im S´LUK Zentrum in BratislavaDigitalisierung im S´LUK Zentrum in BratislavaDigitalisierung im S´LUK Zentrum in BratislavaHandwerker bei der Arbeit in der Keramikwerkstatt in ModraHandwerker bei der Arbeit in der Keramikwerkstatt in ModraHandwerker bei der Arbeit in der Keramikwerkstatt in ModraSchnitzerein auf einer Weinpresse im Kleinkarpartischen Museum PezinokSchnitzerein auf einer Weinpresse im Kleinkarpartischen Museum PezinokSchnitzerein auf einer Weinpresse im Kleinkarpartischen Museum PezinokZiegelwand im Bizmayer Museum in ModraZiegelwand im Bizmayer Museum in ModraZiegelwand im Bizmayer Museum in Modra