SK

Kaleidoskop Vecí

Zbierame, prehliadame a tvoríme vzory

 

Táto publikácia obsahuje príspevky k remeselným zbierkam vzorov v Dol­nom Rakúsku a na Slovensku. Centrom pozornosti je zdokumentovanie vzorov, ich digitálne spracovanie, ďalšie využitie a nová interpretácia tohto kultúrneho dedičstva. Deväť autoriek a autorov vybralo formy a vzory z rôznych remeselných oblastí a podrobilo ich skúmaniu.

Príspevky poskytujú informácie o vedeckom spracovaní zbierkových fondov napríklad v múzeu Museum Walzengravieranstalt Guntramsdorf – Múzeum valcovne a ryteckej dielne, v Malokarpatskom osvetovom stre­disku v Modre a v Krajinských zbierkach Dolného Rakúska. Spolupráca múzea Wilhelmsburger Geschirr Museum – Múzea riadu vo Wilhelms­burgu s umelcami či umelecké workshopy so zameraním na graffiti a ha-bánsku keramiku sprostredkúvajú pohľad na ďalší rozvoj historického dedičstva. Na príklade manufaktúry Erndt na výrobu kachľových pecí a súčasného drotárstva Evy Burtscher vidno bohatstvo, ktoré sa nach­ádza v dnešných podnikoch a jeho remeselné využitie. Kvôli dostupnosti jednotlivých vzorov a objektov z historických zbierok sú k dispozícii rôzne možnosti online katalógov a medzinárodných platforiem.

Predstavujeme Vám špeciálne zbierky z Dolného Rakúska a zo Slovenska a vyzývame všetkých, aby zbierali, prehliadali a formovali podobu spoločného kultúrneho dedičstva.
 

Autorov
 

  • Mgr. Michal Čudrnák - Slovenská národná galéria, Bratislava
  • Juliane Fischer, MA - novinárka, Dolné Rakúsko
  • Nina Harm, BA - Múzeum moderného umenia Ludwig Foundation, Wien
  • Elena Krizmanics, MLitt - Belvedere Research Center, Wien
  • Mag. Rocco Leuzzi, MSc -Štátne zbierky Dolného Rakúska, St. Pölten
  • Mgr. Adriána Mendlová - Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
  • Michael Resch, MA - Dunajská univerzita Krems
  • Mgr. Hana Sedláčková - Malokarpatské muzeumv Pezinok
  • Prof.in Maria Walcher - Expert na nehmotné dedičstvo
  • Christa Zahlbruckner, MA - Museumsmanagement Niederösterreich

 


Informace o projektu

Tento projekt vznikol v rámci bilaterálneho projektu Heritage SK-AT, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v programe spolupráce Interreg V-A Slovensko – Rakúsko 2020. Více informací o projektu na Heritage SK-AT.

Produkcia: Museumsmanagement Niederösterreich GmbH

Text a fotografie: zbierke
Grafika: Anna Mattes; no-mad-designers
Ilustrácie: Marcello Hrasko (no-mad-designers)

Publikácia vyšla v slovenskom a nemeckom jazyku.
Preklad: Taida Ondrovičová

Softcover, 136 stránky, 2020
financované EÚ

 

Slovenské vydanie
ISBN 978-3-903058-34-7

Nemecké vydanie
ISBN 978-3-903058-33-0

cena: EUR 10,89 (plus prípadné poštovné)

K dispozícii
v Museumsmanagement Niederösterreich