CS

Kaleidoskop věcí

Sbíráme, prohlížíme a utváříme umění

 

Tato publikace obsahuje příspěvky ke sbírkám řemeslných vzorků v Dolním Rakousku a na Slovensku. V centru pozornosti jsou doku­mentace vzorků a jejich digitální příprava spolu s dalším využívá­ním a novou interpretací tohoto kulturního dědictví. Devět autorů za tímto účelem zvolilo formy a vzory z různých řemeslných oblastí a podrobilo je zkoumání.

Příspěvky vypovídají o vědeckém zpracování sbírkových fondů, které patří kupříkladu muzeu Válcovny a rytecké dílny v Guntramsdorfu, Malokarpatskému osvětovému středisku v Modré a zemským sbírkám Dolního Rakouska. Spolupráce Muzea nádobí ve Wilhelmsburgu s umělci nebo umělecké workshopy zaměřené na habáns­kou keramiku zprostředkovávají pohled na další rozvoj historické­ho dědictví. Eva Burtscherová na základě poznatků o manufaktuře Erndt, která vyrábí kachlová kamna, a o soudobém drátenictví vypráví o bohatství, které se nachází v dnešních provozech, a o řemeslném využívání. V zájmu dostupnosti vzorků a objektů z historických sbírek jsou k dispozici různé formáty internetových katalogů a mezinárodních platforem.

Představujeme speciální sbírky z Dolního Rakouska a Slovenska a vyzýváme vás, abyste sbírali společné kulturní dědictví, prohlíželi si je a utvářeli jeho podobu.
 

AUTORŮ

  • Mgr. Michal Čudrnák - Slovenská národní galerie, Bratislava
  • Juliane Fischer, MA - novinářka, Dolní Rakousko
  • Nina Harm, BA - Muzeum moderního umění Ludwig Foundation, Wien
  • Elena Krizmanics, MLitt - Belvedere Research Center, Wien
  • Mag. Rocco Leuzzi, MSc - Státní sbírky Dolního Rakouska, St. Pölten
  • Mgr. Adriána Mendlová - Malokarpatské osvětové středisko v Modre
  • Michael Resch, MA - Dunajská univerzita Krems
  • Mgr. Hana Sedláčková - Malokarpatské muzeum v Pezinok
  • Prof. Maria Walcher - Expert na nehmotné dědictví
  • Christa Zahlbruckner, MA - Museumsmanagement Niederösterreich


Informacie o projektu

Tento projekt vznikl v rámci bilaterálního projektu Heritage SK-AT, který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje v programu spolupráce Interreg V-A Slovensko - Rakousko 2020. Více informací o projektu na Heritage SK-AT.

Produkce: Museumsmanagement Niederösterreich GmbH

Text a fotka: sborník
Grafika: Anna Mattes; no-mad-designers
Ilustrace: Marcello M. H. Hraskro (no-mad-designers)

Publikace vyšla v slovenskom a německém jazyce.
Překlad: Taida Ondrovičová

ISBN 978-3-903058-34-7
Softcover, 136 stránek, vyd. 2021
spolufinancováno EU

cena: EUR 10,89 (plus případné poštovné)

K dispozici
v
Museumsmanagement Niederösterreich