CS

MAMUZ Muzeum Mistelbach

 

Zážitek z dějin pravěku

V 8. století př. Kr. došlo ve střední Evropě k zásadním změnám. S nástupem železa jako nového materiálu skončila doba bronzová a v rané době železné (přibližně 750–450 př. Kr.) vznikla zcela nová kultura, pro kterou se podle významného naleziště v Horním Rakousku vžilo pojmenování halštatská kultura.

Pod vlivem vyspělých kultur z oblasti Středozemního moře se postupně měnily náboženské představy a vznikl nový umělecký styl – svědky tehdejšího duchovního světa jsou figurální motivy. V monumentálních mohylách se nacházely bohatě vybavené hroby velmožů, kteří zbohatli z obchodu, těžby soli a železa a také při válečných taženích. Jejich hroby jsou dodnes svědectvím jejich někdejšího bohatství, moci a vztahů s dávnými vyspělými kulturami z oblasti Středomoří. Pro tuto epochu jsou typické nové technologie, nové umělecké formy, nádherné nádoby a četné předměty náboženského charakteru. Ve střední Evropě vznikala první království doby železné.

Waldstraße 44-46, 2130 Mistelbach
www.mamuz.at/cs

Barbara Schuller
+43 2572 20719494
buchung@mamuz.at

od března do listopadu

Nabídky v češtině, slovenštině, němčině a angličtině

Programy

Poznávací programy pro všechny věkové kategorie

V 8. století př. Kr. došlo ve střední Evropě k zásadním změnám. S nástupem železa jako nového materiálu skončila doba bronzová a v rané době železné (přibližně 750–450 př. Kr.) vznikla zcela nová kultura, pro kterou se podle významného naleziště v Horním Rakousku vžilo pojmenování halštatská kultura.

6-19 let, 1 hodina, EUR 4,00 (bez vstupného)


Workshopy

  • TAJEMNÉ ZNAKY

    Mayové vyvinuli písmo ze znaků, které vypadají jako hlava jaguára, tapíra nebo obličeje z profilu. Psali na kamenné stély nebo do kodexů. Písmo se podařilo rozluštit teprve v posledních 10 letech! Objev písmo Mayů a vyrob si kodex podle jejich vzoru!

  • MASKY, OBLIČEJE BOHŮ
    Bohové hráli v životě Mayů důležitou roli. Byli vnímáni jako původci přírodních jevů. Aby s nimi a s přírodou žili Mayové v harmonii, praktikovali rituály. Při nich nosili masky, které symbolizovaly bohy. Nech se inspirovat maskami bohů čokolády nebo kukuřice a vyrob si vlastní masku!

3-18 let, EUR 3,00 (bez vstupného)

  • ZMĚNY – DŮSLEDKY A PŘÍLEŽITOSTI 

    Epidemie, změna klimatu, nové mocenské vztahy, nedostatek zdrojů ale i touha po dalším vývoji nutí společnosti – i Maye – ke změnám. Co to má společného se mnou? Reflektujeme tak naše dosavadní a budoucí změny ve škole, zaměstnání nebo volném čase a stejně tak jejich důsledky a příležitosti k dalšímu vývoji.

11-99 let, EUR 3,00 (bez vstupného)