CS

Prácheňské muzeum v Písku

Kulturní dějiny v regionu

Prácheňské muzeum v Písku patří k nejlepším regionálním muzeím Jihočeského kraje, založeno bylo v roce 1884 a po roce 1902 se přestěhovalo do objektu bývalého královského hradu. Během let byly k muzeu připojeny další pobočky, jako například Památník Adolfa Heyduka z okruhu Májovců anebo Památník města Protivína. Patří k němu i stálá expozice o přírodě a Pozorovací věž v Národní přírodní rezervaci Řežabinec, Řežabinecké tůni, kde návštěvníci mohou pozorovat život ptáků v přírodě.

Doprovodné programy a tvůrčí dílny připravují muzejní pedagogové ke stálým expozicím i k aktuálním výstavám. Během výuky jsou děti vedeny k aktivitě, k rozvoji představivosti a k tvůrčím řešením.

Velké náměstí 114, 397 24 Písek
www.prachenskemuzeum.cz

+420 382 201 111
info@prachenskemuzeum.cz

 

celoročně

Programy

S muzeem v přírodě – ornitologická procházka

Exkurze do Národní přírodní rezervace Řežabinec, kde můžete z Pozorovací věže pozorovat ptáky úplně zblízka. Ráno bývají nejaktivnější.

3–7 let, 120 minut

 

S človíčkem do minulosti

Individuální volba tematických programů napříč výstavami:

  • S Človíčkem po muzeu
  • S Človíčkem v pravěku
  • S Človíčkem ve středověkém městě
  • S Človíčkem u prababiček a pradědečků
  • S Človíčkem u spisovatelů a hudebních skladatelů.

3–6 let, 60 minut

 

Cesta do pravěku

Návštěvník si může zkusit semlít obilí na kamenném mlýně, vyrobit si obydlí z jelení kůže anebo si zatančit k melodiím pravěké hudby.

9–10 let, 90 minut

 

Pátrání po středověkém hradu

Poznej středověký život šlechty a podepiš se gotickým písmem, vyraž si denár nebo nakresli iniciálu.

9–10 let, 90 minut