CS

Památník písemnictví na Moravě

 

O tom, kolik je na světě knih

Památník písemnictví na Moravě patří pod správu Muzea Brněnska a nachází se v historickém benediktinském klášteře Rajhrad na jih od krajského hlavního města. Klášter byl založen v 11. století zřejmě jako pobočný dům břevnovského opatství v Praze a v 18. století byl přestavěn podle plánů Jana Blažeje Santiniho-Aichla.

Na návštěvníky tu čeká stálá expozice o nejslavnějších osobnostech literárního života na Moravě, jejich dílech, stejně jako o dějinách knižní kultury a literatury od 9. do 20. století. Návštěvníci si mohou rovněž prohlédnout zrestaurovanou benediktinskou knihovnu s 18 000 svazky historických knih. Fundus knihovny čítá celkem 65 000 svazků.

Klášter 1, 664 61 Rajhrad
rajhrad.muzeumbrnenska.cz

+420544544280
rajhrad@muzeumbrnenska.cz

celoročně

Programy

Příběh knihy

Od manuskriptů a inkunábulí po aktuální výrobu knih

11-18 let, 60 minut

 

Nebojte se staroslověnštiny!

Co má první slovanský jazyk společného s dnešní češtinou, slovenštinou, polštinou, ukrajinštinou a bulharštinou? Vysvětlení vývoje slovanské a moravské literatury od 9. do 18. století.

11-18 let, 60 minut