CS

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

 

Moderní a současné umění

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě zaměřuje svou výstavní, sbírkotvornou, výzkumnou a publikační činnost především na umění od devatenáctého století do současnosti. Nyní ve svých sbírkách spravuje více než 6 000 uměleckých děl. V budově na Masarykově náměstí je umístěna stálá expozice o českém umění, galerie v budově na Komenského ulici se naopak věnuje mladému současnému umění.

Galerie jakožto multifunkční instituce usiluje o to, být živým místem vědomého ukotvení umění v procesu společenské reflexe.

Masarykovo nám. 24 / Komenského 10, 586 01 Jihlava
www.ogv.cz/

+420 567 309 722
ogv@ogv.cz

celoročně

Programy

Jak se dělá výstava?

Jaké úkoly mají kurátor a kurátorka? Umělecká díla si pozorně prohlédni a seznam se se základními pojmy z oblasti umění.

15-18 let, 90 minut

 

JAK? Amos? Aneb dvě výročí Jana Amose Komenského

Poznej život a dílo tohoto významného reformátora a pedagoga, který jako první navrhl zásady pedagogiky, která vycházela z potřeb dítěte.

12-18 let, 60 minut