CS

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Město České Budějovice v proměnách času

Muzeum patří k nejstarším a nejdůležitějším regionálním kulturním institucím. Bylo založeno v roce 1877 a nachází se dnes v budově vystavěné v historizujícím novorenesančním slohu. První sbírky pocházely z darů občanů města, monumentální budova byla pro veřejnost zpřístupněna v roce 1903.

Programy prezentují dějiny města a jeho okolí od prehis - torie až po 20. století. Návštěvník může vybírat z různých speciálních témat jako archeologie, botanika, etnografie, geologie, mineralogie, mykologie, ekologie nebo zoologie.

Dukelská 242/1, 370 51 České Budějovice
www.muzeumcb.cz/jihoceske-muzeum

+420 391 001 531
muzeumcb@muzeumcb.cz

celoročně

Nabídky v češtině

Programy

Po stopách koněspřežky

Program sledující stopy koněspřežní železnice v Českých Budějovicích. Cesta začíná u Nisslova domu a vede až k Muzeu koněspřežky.

6–14 let, cca 90 minut

 

Příběh mince

Ražení mincí v Českých Budějovicích a jeho souvislost s těžbou stříbra v rudolfovském důlním revíru.

6–18 let, 60 minut

 

První léta první republiky – prvorepublikové Československo v letech 1918–1920

Seznam se s prvorepublikovým Československem v letech 1918–1920. Projekt vznikl za podpory MK ČR k připomínkám významných výročí naší státnosti.

11–18 let, 60–90 minut

 

Archeologické muzejní kufříky

Pomocí kopií dobových nástrojů, zbraní a oděvů se můžeš dozvědět více o konkrétní epoše jako např. o době kamenné nebo bronzové a železné, o dobách Římanů a stěhování národů až po dobu románskou.

0–99 let, 60–90 minut

 

Kouzlo sběratelství

Doprovodný program o historii vývoje zbraní od středověku do konce 19. století.

0–99 let, 60–90 minut

 

Pojď ven s holubem Emilem

Poznej hravým způsobem nejdůležitější budovy v Českých Budějovicích – uvnitř i venku.

0–99 let, 60–90 minut