CS

Husitské muzeum v Táboře

 

Jan Hus a reformace

Husitské muzeum v Táboře bylo založeno v roce 1878. Dnes nabízí novou, moderní výstavu o husitech s celou řadou interaktivních prvků. Návštěvníci procházejí jedinečným gotickým sálem a proniknou i do středověkých katakomb. Po mučednické smrti reformátora Jana Husa se husité sdružili a obrátili proti českým králům a katolické církvi. Politický a náboženský život ve středověku je zprostředkován názorně, hravě a interaktivně.

Náměstí Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor
www.husitskemuzeum.cz

+420 774 059 263
objednavky@husitskemuzeum.cz

celoročně

Programy

Neporazitelní husité

Kdo byli Jan Hus a Jan Žižka? Čím husité ovlivnili historii?

10–12 let, 90 minut

 

Jak žili naši předkové

Obrátíme–li pozornost do minulosti, zjistíme, že mnoho předmětů už nedokážeme ani pojmenovat.

7–11 let, 90 minut

 

Záslužné jest stavět město

Kostel, radnice, klášter – tři pilíře středověkých měst. Proč se stavěla města a kdo je mohl zakládat? Jaké instituce a úřady ve městě sídlily?

12–15 let, 90 minut

 

Boží bojovníci

Jak prožívali obyčejní lidé patnáctileté náboženské válčení?

12–15 let, 90 minut

 

Heydrichiáda

S pojmem Heydrichiáda je spojena nacistická okupace Protektorátu Čechy a Morava a postava říšského protektora Reinharda Heydricha. Co se tehdy odehrávalo, jaké to mělo důsledky a jak tehdejší dění hodnotíme z dnešního pohledu?

12–15 let, 90 minut

 


Speciální rodinné prohlídky

Komentované a kostýmované prohlídky hradu Kotnov – historie a současné využití, ukázky středověkých řemesel, výhled z hradní věže na večerní Tábor.

0–99 let, cca 50 minut