CS

Dům Štěpánka Netolického – Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví

Štěpánek Netolický a rybníkářství

Rybníky mají zásadní význam pro udržení fungujícího ekosystému. Své velice různorodé funkce však mohou plnit pouze tehdy, jsou-li pravidelně udržovány a odborně obhospodařovány.

Návštěvník se zde zábavnou formou seznámí se slavnými rybníkáři, měřičskými nástroji, které se používaly pro stavbu rybníků nebo se díky interaktivním exponátům přesvědčí o tom, jak dokonale promyšlená je Zlatá stoka - nejznámější dílo Štěpánka Netolického, které tvoří páteř rybniční soustavy.

Masarykovo náměstí 89/I, 379 01 Třeboň
www.dumstepankanetolickeho.cz

+420 380 130 004
dum.stepanka.netolickeho@mesto-trebon.cz

celoročně

Nabídka v češtině

Program

Zeme rybníků

Návštěvník se zde zábavnou formou seznámí se slavnými rybníkáři, měřičskými nástroji, které se používaly pro stavbu rybníků nebo se díky interaktivním exponátům přesvědčí o tom, jak dokonale promyšlená je Zlatá stoka – nejznámější dílo Štěpánka Netolického, které tvoří páteř rybniční soustavy.

0–99 let, 60 minut