SK

Projekty

Heritage SK-AT

Cieľom projektu „Heritage SK-AT“ je využitie kreatívneho potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT na zachovanie a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva prostredníctvom vytvorenia adekvátneho priestorového zázemia a následnej propagácie tvorby miestnych autorov a producentov.

o projekte Heritage SK-AT

Projektový Partner: Bratislavský samosprávny kraj (Lead), Malokarpatské osvetové stredisko v Modre,  Kulturvernetzung Niederösterreich, Gemeinde Jedenspeigen, Malokarpatské múzeum v Pezinku,  Museumsmanagement Niederösterreich.

Projektový Partner: Südböhmischer Kreis (Lead), Vysočina Museum Třebič, Regional Museum Mikulov, Südmährisches Museum Znojmo, Donau Universität Krems, MAMUZ, Stadtgemeinde Retz, Museumsmanagement Niederösterreich.

Projekt I-Cult je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg Rakúsko - Česká republika.

Trvanie: 2017 - 2020

Interreg-Projekt "I-Cult"

Das Kulturerbe des gemeinsamen Grenzraums Südböhmen, Vysočina, Südmähren und Niederösterreich steht im Mittelpunkt dieses Projekts. Die tschechisch-niederösterreichische Museumslandschaft soll für Besucherinnen und Besucher und Bewohnerinnen und Bewohner der Grenzregion attraktiver und zugänglicher gestaltet und vermittelt werden.

Details zum Projekt