SK

Projekty
 

Heritage SK-AT

Cieľom projektu „Heritage SK-AT“ je využitie kreatívneho potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT na zachovanie a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva prostredníctvom vytvorenia adekvátneho priestorového zázemia a následnej propagácie tvorby miestnych autorov a producentov.

o projekte Heritage SK-AT