SK

Cezhraničný deň múzeí

24. Dolnorakúsky deň múzeí

24. marec 2019

Archív zámku Marchegg

Téma: Zbierky online. Inventarizácia – Digitalizácia – Prezentácia

Kultúrno-historické poklady v múzeách poskytujú pohľad do minulých čias. Zbierky online dávajú týmto objektom hlas aj mimo ich výstavného priestoru, ich depozitu,  mnohonásobne a v širokej miere ich sprístupňujú.

Pri príležitosti tohtoročného dňa múzeí, ktorý sa v rámci projektu Interreg Heritage SK-AT po prvý raz koná za medzinárodnej účasti, predstavia medzinárodné expertky a experti stratégie digitalizácie, zosieťovania a prezentácie kultúrnych pokladov.

program

Registrácia, káva na privítanie

Uvítací prejav

               Martin Lammerhuber, obchodný riaditeľ Kultúra.Región.Dolné Rakúsko

               Gernot Haupt, starosta obce Marchegg

               Hermann Dikowitsch, Úrad krajinskej vlády Dolného Rakúska, vedúci skupiny pre kultúru, vedu a                            vzdelávanie

Otvorenie

               Dušan Dvoran, Bratislavského samosprávneho kraja

               Prezident Krajinského snemu Dolného Rakúska Karl Wilfing v zastúpení predsedníčky krajinskej vlády
               Johanny Mikl-Leitner

 

 • Digitálna evidencia, efektívne zabezpečovanie a globálne zužitkovanie našich kultúrnych pokladov

               Webový portál kultúrneho majetku a sieť múzeí Baselland KIM.bl

               Jörg Hampe, Múzeum kantónu Bazilej a Zväz múzeí KIM.bl

               Ralph Gasser, Zväz múzeí Bazilej KIM.bl

 • Cesta vašich objektov do sieťovo prepojenej zbierky online

               Digitálny portál inventarizácie pre Dolné Rakúsko DIP.noemuseen

               Christa Zahlbruckner a Elena Krizmanics, manažment múzeí Dolné Rakúsko

 • Kulturpool (oblasť kultúry) Austria ako dodávateľ dát pre Europeanu

               Agregátor pre digitalizované kultúrne dedičstvo Rakúska

              Leonore Felmayer, Úrad spolkového kancelára: Kulturpool / uma information technology GmbH

 • Múzejné zbierky online: Prečo zohrávajú voľne dostupné dáta dôležitú rolu?

              Projekt Web umenia

              Michal Čudrnák, Slovenská národná galéria

 

Krátke predstavenie projektov:

 • Molety, formy, vzory – prijem zbierkových predmetov do DIP.noemuseen

              Nina Harm, Manažment múzeí Dolní Rakúsko – Projekt Interreg Heritage SK-AT

 • Projekt digitalizácie v Malokarpatskom osvetovom stredisku v Modre

               Agáta Petrakovičová Šikulová, Malokarpatské osvetové stredisko Modra – Projekt Interreg
               Heritage SK-AT

 • Poklady zo strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba – štruktúra projektu a spoločný manažment dát v Projekte Interreg Treasures

               Claudia Peschel-Wacha, Národopisné múzeum Viedeň

 • Cestovanie so strojom času – Sen sa stáva skutočnosťou a čo s tým majú spoločné múzeá

               Thomas Aigner, Diecézny archív St. PöltenTime Machine Organization (TMO)

 • Filla Fulla Chat – Dvaja významní umelci vo virtuálnom rozhovore (v angličtine: Bringing two iconic painters to life in an interactive conversation)

              Philo van Kemenade, Slovenská národná galéria

 • Predstavenie spoločného hraničného priestoru Dolné Rakúsko – Česká republika v rámci Projektu Interreg I-CULT

              Christa Zahlbruckner, Manažment múzeí Dolné Rakúsko

 • NOVÁ múzejná jar a odmeňovanie víťazov múzejnej súťaže

              Karin Böhm, Manažment múzeí Dolné Rakúsko

              Odovzdávanie cien  - Elke Kellner, ICOM Dolné Rakúsko

Na záver obed na 1. poschodí v Archíve zámku Marchegg 

Zahájenie programov v rámci prehliadky podľa vlastného výberu (výber, prosím, vyznačte na kartičke s odpoveďami).

 1. Pohľad do zákulisia putovnej výstavy „Na poklady, hotovo, do toho! Cesta okolo hodnôt“ v zámku Marchegg (Projekt Interreg Treasures)
 2. Bocianie hniezda s krátkou prehliadkou a výkladom o kolónii |   Miesto zrazu: zámocké nádvorie
 3. Vlastivedné múzeum | v Archíve zámku Marchegg
 4. Prehliadka mesta | Miesto zrazu: zámocké nádvorie


Príjemné dozvuky vo vidieckej reštaurácii Nagl-Hager, Hauptstraße 30, A-2293 Marchegg (na vlastné náklady)

Moderátorka: Ulrike Vitovec a Christa Zahlbruckner, Manažment múzeí Dolné Rakúsko

Dopravné informácie:

Pri cestovaní verejnou dopravou – po železničnú stanicu Marchegg (asi 40 minút). Peši na miesto podujatia. Kyvadlová autobusová doprava premáva viackrát medzi 8.00 a 9.00 hod. ako aj medzi 16.00 a 17.00 hod. na trase železnica – zámok – železnica.

INFORMÁCIE:

Tlmočenie: celá konferencia bude tlmočená z a do jazyka nemeckého a slovenského.

Vstup je voľný!

Organizátor, informácie a prihlášky (do 15. Marca 2019, prosím, odoslať prostredníctvom prihlasovacieho formulára alebo prihlášky online na stránke www.noemuseen.at/museumstag bzw. www.noemuseen.at/sk/museumstag):

 

Museumsmanagement Niederösterreich

A-3100 St. Pölten, Neue Herrengasse 10/3

Tel: +43 2742 90666 6116, Fax: +43 2742 90666 6119

E-Mail: office@noemuseen.at

Internet: www.noemuseen.at / www.noemuseen.at/sk