SK

Októbrový víkend s otvorenými ateliérmi výtvarníkov Bratislavského kraja

Heritage SK-AT
[Translate to Slovak:]

[Translate to Slovak:] Offenes Atelier

Je to jedinečná príležitosť, kedy sa môžete osobne stretnúť priamo s autori a ich dielami, zoznámiť sa nimi, opýtať sa na to, čo vás zaujíma a nakuknúť na miesta, kde tvoria. Hlavnou myšlienkou tohto podujatia je, aby sa v jednotlivých komunitách a regiónoch ľudia bližšie spoznali a aby sa vôbec dozvedeli, koľko talentovaných, šikovných a umelecky nadaných spoluobčanov majú medzi sebou.
Je tiež pokračovaním úspešného Salóna výtvarníkov, ktorého 22. ročník ešte stále prebieha a kde môžete na v jednej galérii vidieť spoločnú výstavu 78 výtvarníkov a ich pestrej tvorby – pochádzajúcich z Bratislavského kraja.  Výstavu môžete navštíviť až do 10.1.2019.
Výtvarníci, ktorí sprístupnili návštevníkom svoje ateliéry sa tento rok nachádzali v: Bratislavských mestských častiach: Devín a Vajnory; v Stupave, vo Svätom Jure, v Limbachu, Pezinku, vo Viničnom, Vinosadoch, v Šenkviciach, v Modre, Harmónii, Zochovej chate, Častej a v Budmericiach. Mapku so zoznamom jednotlivých ateliérov môžu záujemcovia nájsť na webovej stránke Malokarpatského osvetového strediska. V tlačenej podobe ju mohli dostať v každom ateliéri, do ktorého počas dňa zavítali alebo v informačných kanceláriách.
Podujatie sa organizuje v rámci projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ (Heritage SK-AT), ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, ako aj s rakúskym partnerom Kulturvernetzung Niederösterreich.

[Translate to Slovak:]