SK

Dolnorakúsky deň múzeí 2019

Heritage SK-AT

Cezhraničný deň múzeí

24. Dolnorakúsky deň múzeí

24. marec 2019

Archív zámku Marchegg

Téma: Zbierky online. Inventarizácia – digitalizácia – prezentácia

Kultúrno-historické poklady v múzeách poskytujú pohľad do minulých čias. Zbierky online dávajú týmto objektom hlas aj mimo ich výstavného priestoru, ich depozitu,  mnohonásobne a v širokej miere ich sprístupňujú.

Pri príležitosti tohtoročného dňa múzeí, ktorý sa v rámci projektu Interreg Heritage SK-AT po prvý raz koná za medzinárodnej účasti, predstavia medzinárodné expertky a experti stratégie digitalizácie, zosieťovania a prezentácie kultúrnych pokladov.

Citát

Hranice medzi krajinami? Niežeby som to poznal,- povedal bocian.

Manfred Hinrich (1926-2015)

 

Od 8.00 hod. Registrácia, káva na privítanie

8.45 hod. Uvítací prejav

Martin Lammerhuber, obchodný riaditeľ Kultur.Region.Niederösterreich
(Kultúra.Región.Dolné Rakúsko)

Gernot Haupt, starosta obce Marchegg

N.N., Úrad krajinskej vlády Dolného Rakúska, odbor umenia a kultúry

Otvorenie

Alžbeta Ožvaldová, podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja

Prezident Krajinského snemu Dolného Rakúska Karl Wilfing v zastúpení predsedníčky krajinskej vlády
Johanny Mikl-Leitner(ovej)

9.30 hod.

 • Digitálna evidencia, efektívne zabezpečovanie a globálne zužitkovanie našich kultúrnych pokladov
  Webový portál kultúrneho majetku a sieť múzeí Baselland KIM.bl
  Jörg Hampe, Múzeum kantónu Bazilej a Zväz múzeí KIM.bl
  Ralph Gasser, Zväz múzeí Bazilej KIM.bl
   
 • Cesta vašich objektov do sieťovo prepojenej zbierky online
  Digitálny portál inventarizácie pre Dolné Rakúsko DIP.noemuseen

  Christa Zahlbruckner a Elena Krizmanics, manažment múzeí Dolné Rakúsko
   
 • Kulturpool (oblasť kultúry) Austria ako dodávateľ dát pre Europeanu
  Agregátor pre digitalizované kultúrne dedičstvo Rakúska

  Leonore Felmayer, Úrad spolkového kancelára / uma information technology GmbH
   
 • Múzejné zbierky online: Prečo zohrávajú voľne dostupné dáta dôležitú rolu?
  Projekt Web umenia

  Michal Čudrnák, Slovenská národná galéria

11.15 hod. Prestávka

12.00 hod. Krátke predstavenie projektov:

 • Molety, formy, vzory – prijem zbierkových predmetov do DIP.noemuseen

              Nina Harm, Manažment múzeí Dolní Rakúsko – Projekt Interreg Heritage SK-AT

 • Projekt digitalizácie v Malokarpatskom osvetovom stredisku v Modre

               Agáta Petrakovičová Šikulová, Malokarpatské osvetové stredisko Modra – Projekt Interreg
               Heritage SK-AT

 • Poklady zo strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba – štruktúra projektu a spoločný manažment dát v Projekte Interreg Treasures

               Claudia Peschel-Wacha, Národopisné múzeum Viedeň

 • Cestovanie so strojom času – Sen sa stáva skutočnosťou a čo s tým majú spoločné múzeá

               Thomas Aigner, Diecézny archív St. Pölten a Time Machine Organization (TMO

 • Filla Fulla Chat – Dvaja významní umelci vo virtuálnom rozhovore (v angličtine: Bringing two iconic painters to life in an interactive conversation)

              Philo van Kemenade, Slovenská národná galéria

 • Predstavenie spoločného hraničného priestoru Dolné Rakúsko – Česká republika v rámci Projektu Interreg I-CULT

              Christa Zahlbruckner, Manažment múzeí Dolné Rakúsko

 • NOVÁ múzejná jar a odmeňovanie víťazov múzejnej súťaže

              Karin Böhm, Manažment múzeí Dolné Rakúsko

              Odovzdávanie cien  - Elke Kellner, ICOM Dolné Rakúsko

Na záver obed na 1. poschodí v Archíve zámku Marchegg 

Od 15.00 hod. Zahájenie programov v rámci prehliadky podľa vlastného výberu (výber, prosím, vyznačte na kartičke s odpoveďami).

 1. Pohľad do zákulisia putovnej výstavy „Na poklady, hotovo, do toho! Cesta okolo hodnôt“ v zámku Marchegg (Projekt Interreg Treasures)
 2. Bocianie hniezda s krátkou prehliadkou a výkladom o kolónii |   Miesto zrazu: zámocké nádvorie
 3. Vlastivedné múzeum | v Archíve zámku Marchegg
 4. Prehliadka mesta | Miesto zrazu: zámocké nádvorie


Od cca 17.00 hod.  Príjemné dozvuky vo vidieckej reštaurácii Nagl-Hager, Hauptstraße 30, A-2293 Marchegg (na vlastné náklady)

Moderátorka: Ulrike Vitovec a Christa Zahlbruckner, Manažment múzeí Dolné Rakúsko

Dopravné informácie:

Pri cestovaní verejnou dopravou – po železničnú stanicu Marchegg (asi 40 minút). Peši na miesto podujatia. Kyvadlová autobusová doprava premáva viackrát medzi 8.00 a 9.00 hod. ako aj medzi 16.00 a 17.00 hod. na trase železnica – zámok – železnica.

INFORMÁCIE:

Tlmočenie: celá konferencia bude tlmočená z a do jazyka nemeckého a slovenského.

Vstup je voľný!

Organizátor, informácie a prihlášky (do 15. Marca 2019, prosím, odoslať prostredníctvom prihlasovacieho formulára alebo prihlášky online na stránke www.noemuseen.at/museumstag bzw. www.noemuseen.at/sk/museumstag):

 

Museumsmanagement Niederösterreich

A-3100 St. Pölten, Neue Herrengasse 10/3

Tel: +43 2742 90666 6124, Fax: +43 2742 90666 6119

E-Mail: fortbildung@noemuseen.at

Internet: www.noemuseen.at / www.noemuseen.at/sk