SK

Heritage SK-AT

 

Cieľom projektu „Heritage SK-AT“ je využitie kreatívneho potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT na zachovanie a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva prostredníctvom vytvorenia adekvátneho priestorového zázemia a následnej propagácie tvorby miestnych autorov a producentov. Zároveň pôjde o zmobilizovanie a zaangažovanie subjektov, ktoré sa podieľajú na rozvoji kultúrneho a prírodného dedičstva, spoločnom vývoji produktov, služieb a súvisiacich vzdelávacích aktivít, čím sa dosiahne rozšírenie spoločných cezhraničných ponúk v oblasti cestovného ruchu, voľného času a kultúry.

 

 • Kultúrno-kreatívne centrum v obnovenom kaštieli a parku v Modre
 • Digitálno-dokumentačné centrum so študovňou v kaštieli v Modre
 • Adaptované priestory pre potreby výstav a podujatí na zámku v Modre
 • Vybudovanie vinotéky s reprezentačnými priestormi na zámku v Jedenspeigen
 • Adaptácia priestorov pre potreby výstav a podujatí zameraných na víno, históriu a kultúru na zámku v Jedenspeigen.
 • Zásobník dát digitalizovaného fondu
 • Cezhraničné Dni otvorených ateliérov
 • Rozšírenie zásobníka kultúrnych dát
 • Prepojenie rakúskych a slovenských umelcov a multiplikátorov regionálnej kultúry prostredníctvom spoločných aktivít
 • Odborné publikácie s tematikou regionálnych špecifických prvkov kultúrnej krajiny
 • Prezentačné video o víne a vinohradníctve
 • Novovytvorené produkty cestovného ruchu (napr. súťaže, výstavy, kultúrne podujatia)
   

 

 

Projekt HERITAGE SK-AT je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.

Projektový Partner

Hlavný partner

Bratislavský samosprávny kraj

Projektový partner

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Projektový partner

Kulturvernetzung Niederösterreich

Projektový partner

Museumsmanagement Niederösterreich

Projektový partner

Gemeinde Jedenspeigen

Strategický partner

Malokarpatské múzeum v Pezinku

 

Trvanie: Júl 2017 - Jún 2020

Projekt HERITAGE SK-AT je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.