SK
Museumsmanagement Niederösterreich, Foto: Katrin Vogg
kollektivfischka
Museumsmanagement Niederösterreich, Foto: Patricia Nekuda
Museumsmanagement Niederösterreich, Foto: Patricia Nekuda
Museumsmanagement Niederösterreich, Foto: Patricia Nekuda

Ponúkame pestrý program ďalšieho vzdelávania a oslovujeme všetkých, ktorí majú osobitne záujem o prácu v múzeu, múzejnú pedagogiku, regionálny a vlastivedný výskum, pomníky a pamätníky, či o odbor národopis/európska etnológia.

Všetky kurzy prebiehajú v nemeckom jazyku a konajú sa na rôznych miestach v Dolnom Rakúsku. 

Na našich kurzoch sprostredkúvame teoretické odborné poznatky i praktické zručnosti. Renomovaní lektori s praktickými skúsenosťami sa na prednáškach, exkurziách, kurzoch či workshopoch venujú aktuálnym témam, vývojom a praktickým riešeniam.  

  • Kurz pre kustódov v múzeách Dolného Rakúska a praktické kurzy sú zamerané na  základné poznatky a praktické zručnosti pre každodennú prácu v múzeu a manipuláciu so zbierkami. Moduly sa dajú absolvovať aj osobitne. Informácie v nemeckom jazyku.
  • Kurz regionálneho a vlastivedného výskumu približuje metódy vedeckého výskumu, informuje o práci v archíve a historických prameňoch a poskytuje návod na výskum a spracovanie kroník či vlastivedných článkov. Informácie v nemeckom jazyku.
  • Možnosti ďalšieho vzdelávania dopĺňa pestrá paleta prednášok a exkurzií s odbornými témami ako sú drobná architektúra (v nemeckom jazyku), vlastivedný výskum (v nemeckom jazyku) a národopis (v nemeckom jazyku).

             
              Detaily o kurzoch v nemeckom jazyku