SK

Vitajte v Múzeu Management Niederösterreich


Museumsmanagement Niederösterreich

... dokumentuje bohatú múrovú krajinu v Dolnom Rakúsku.

... podporuje ľudí v oblasti múzeí, malých pamiatok, regionálneho a vlastivedného výskumu, ako aj folklór / európsku etnológiu.

... ponúka poradenstvo a kurzy.

... je kontaktná osoba pre múzejné dotácie provincie Dolné Rakúsko.

... je súčasťou Kultur.Region.Niederösterreich.

... je partnerom projektu Heritage SK-AT, projektu Interreg so slovenskými partnermi.

... je partnerom projektu I-Cult, projektu Interreg so českými partnermi.
 

Ďalšia časť domovskej stránky bude k dispozícii v slovenčine v budúcnosti. Medzitým môžu získať dojem na nemecky hovoriacich stránkach.

Heritage SK-AT

Museumsmanagement spolupracuje na cezhraničnom projekte Heritage SK-AT s partnermi z Dolného Rakúska a zo Slovenska. Pomocou rôznych aktivít sme si stanovili cieľ, že prebádame, zdigitalizujeme a predstavíme kultúrne dedičstvo spoločného regiónu, ktoré budeme šíriť ďalej.

 


Viac o projekte

I-Cult

Kultúrne dedičstvo spoločného prihraničného regiónu Južných Čiech, Vysočiny, Južnej Moravy a Dolného Rakúska je stredobodom tohto projektu. Cieľom je, aby sa múzejná scéna Dolného Rakúska a Čiech stala pre návštevníkov a obyvateľov prihraničného regiónu atraktívnejšou a prístupnejšou a zároveň sa takto prezentovala.


Publikácia   Pod jednou oblhou


Viac o projekte