CS

I-Cult

Společnou výzvou projektu je zvýšení zájmu o kulturní dědictví prezentované v příhraničních paměťových institucích, zejména v muzeích, galeriích a dalších pamětních místech.

 

Projekt pracuje sjejich stávajícím potenciálem, který společně zpracovává a využívá ke společné a propojené prezentaci zapojených regionů (Jižních Čech, Jižní Moravy, Vysočiny a Dolního Rakouska). Vzniká tak nový koncept přeshraniční spolupráce muzeí a prezentace jejich kulturního dědictví.


Cílem je připravit společnou nabídku paměťových institucí z obou stran hranice a otevřít česko-dolnorakouskou muzejní krajinu, která bude atraktivnější a přístupnější jak pro návštěvníky, tak i obyvatele
příhraničí. Vzniknou tak inovativní produkty podporující poznávací a kulturní turismus mezi příhraničními regiony a přinášející více návštěvníků do muzeí.

 

  • Zprostředkující program Příběh hranice
  • Společná prezentace kulturního dědictví příhraničí

 

Projektoví partneři

Vedoucí partner

Jihočeský kraj

Projektoví partneři

Vysočina Museum Třebíč

Projektoví partneři

Jihomoravské muzeum ve Znojmě

Projektoví partneři

Regionální muzeum v Mikulově

Projektoví partneři

Museumsmanagment Niederösterreich

Projektoví partneři

Donau-Universität Krems

Projektoví partneři

Mamuz

Projektoví partneři

Stadtgemeinde Retz

 

Doba trvání projektu: 2017 - 2020