CS

Napříč skoro všemi dobami a epochami

V polovině 13. století založili cisterciáci v hlubokých žďárských lesích klášter. Josef II. v rámci svých reforem klášter zrušil, celý komplex byl později přebudován na zámek.

Interaktivní, velmi dobře zpracované muzeum se věnuje založení kláštera, různým epochám a přesahům v dějinách, kunsthistorii a běžném životě, ale i v matematice, fyzice a anatomii.

Zámek 8/8, 591 02 Žďár nad Sázavou
www.zamekzdar.cz/de/

+420 602 565 309
info@zamekzdar.cz

 

celoročně

Programy

Mnich jako renesanční člověk

Obuj si boty řeholníka a poznej klášter jako místo modlitby, vzdělání a vědy i jako uzavřený hospodářský systém.

15-17 let, 90 minut

 

Stabilitas loci – Žďárský klášter v labyrintu času

Vydej se na výlet napříč epochami a sleduj významné vývojové kroky duchovního a společenského života v minulosti až po současnos.

15-19 let, 120 do 180 minut