CS

Muzeum Jindřichohradecka

Život dnes a včera

Muzeum bylo založeno v roce 1882 a nalézá se v renesanční budově bývalého jezuitského semináře. Patří k nejstarším regionálním muzeím v Čechách.

Muzejní sbírky čítají více než 50 000 objektů a zahrnují významné archeologické nálezy, mimořádně cennou sbírku gotických soch, expozici obrazů a nábytku, dokladů o kultuře řemesel a cechů a výstavu měšťanské a lidové kultury. Nejcennější exponát muzeum získalo v roce 1935: Krýzovy jesličky.

Balbínovo náměstí 19/I, 377 01 Jindřichův Hradec
wwww.mjh.cz

+420 384 363 660
muzeum@mjh.cz

celoročně

Nabídky v češtině

Programy

Landfrasova tiskárna

ZSeznamte se s minulostí tiskařské rodiny Landfrasovy a vývojem knihy, metodami tisku a výrobou knižní vazby. Vytvořte si vlastní tiskařský výrobek.

6–18 let, 60 minut

 

Kostel sv. Jana Křtitele

Žáci zařadí stavbu do urbanistického vývoje Jindřichova Hradce, osvojí si architektonické pojmy a základy technik nástěnných maleb i křesťanskou ikonografii.

6–18 let, 90 minut

 

Speciální programy pro školní třídy

Nabídka kreativních dílen s úvodem do místních velikonočních a adventních tradic

6–18 let, 60 minut

 

Obrazová galerie

Vývoj malířství a sochařství na Jindřichohradecku od renesance po umění 20. století.

11–18 let, 60 minut

 

Po stopách válečných letců

Bojové události druhé světové války při letecké bitvě nad Jindřichohradeckem 24. 8. 1944.

11–18 Jahre, 90 minut