CS

Jihomoravské muzeum ve Znojmě

 

Regionální a mezinárodní

Budova bývalého minoritského kláštera patří k Jihomoravskému muzeu ve Znojmě. V současnosti se zde nachází přírodovědné, archeologické a historické sbírky. V červnu 2019 byla veřejnosti představena nová stálá výstava Tichá řeč kamení.

Při návštěvě muzea se návštěvník dozví mnohé o přírodě, historii i kultuře Znojemska, ale jedna z expozic ho zavede až do tajemných dálek Orientu

Přemyslovců 130/6, 669 02 Znojmo
www.muzeumznojmo.cz

+420 515 282 211
info@muzeumznojmo.cz

celoročně

Programy

Křivky gotické a barokní

ohloubení znalostí a vytříbení pohledu při rozlišování charakteristických znaků a principů gotického a barokního uměleckého slohu.

12–18 let, 45 minut

 

Na souši

Znojemsko jako různorodý ekosystém s předivem vztahů, funkcí a podmínek.

11-18 let, 60 minut

 

Co předcházelo korunám

Vývoj platidel v českých zemích od středověku po současnost.

12-18 let, 45 minut

 

Pravěká keramika

Cesta časem osvětluje historický vývoj a kulturní odlišnosti pravěké keramiky ve srovnání se současnou keramickou produkcí.

11-18 let, 60 minut

 

Od víry k vědě

Příběh vynálezce bleskosvodu vrhá světlo na vědecké souvislosti až do současnosti.

12-18 let, 45 minut