CS

Dolnorakousko-český muzejní den, pátek, 19. března 2021 - online!

 

Relevantní místa regionu: Muzea v pohybu!

Přeshraniční, dvojjazyčná konference v rámci projektu Interreg „I-Cult“, který prostřednictvím digitálního živého přenosu přináší příspěvky na aktuální muzejní témata, se konala online 19. března 2021.

Právě dnešní doba je provázena změnami v mnoha oblastech. Nevyhýbají se ani definici instituce »muzea«, která se evidentně rozšiřuje: od místa pro uchovávání sbírek a strážce minulosti až po prostor k setkávání v současnosti, který spojuje lidi, nabízí inspiraci, podněcuje diskuzi a společnou tvorbu – jak uvnitř samotného muzea tak i mimo něj. Muzea jsou stále více relevantním místem utvářejícím identitu regionu: Muzea v pohybu!

Dolnorakousko-český muzejní den poskytne v rámci online konference podněty, jak v muzeích úspěšně realizovat participaci a digitální zprostředkování kultury. Muzejní den je součástí Interreg projektu I-Cult, proběhne dvojjazyčně a představí zajímavé projekty z českodolnorakouského regionu AREAacz, ale také mimo něj.

 

Středeční muzeum

Jako náhradu za diskuze s přednášejícími a rozhovory během přestávek na místě,  které byly vždy velkým obohacením dosavadních muzejních dnů, jsme pro Vás naplánovali uskutečnění digitálních rozhovorů s několika přednášejícími, na které Vás tímto srdečně zveme. Středy muzea začínají v 16:00 a trvají přibližně 1,5 hodiny.

 • 31.3. „Muzeum jako místo setkávání“
 • 14.4. „Digitální projekty“: v českém a německém jazyce
 • 28.4. „Zprostředkování kultury z nového pohledu“:

Pokud se chcete přihlásit na jeden nebo více termínů, napište nám prosím e-mail na office@noemuseen.at, budeme se těšit na Vaši účast!

Napište nám také, co Vás zvlášť zaujalo, v rámci diskuzí se budeme tématům věnovat.

 

Dolnorakousko-český muzejní den

Celé živé vysílání lze sledovat na našem kanálu YouTube. Jednotlivé příspěvky jsou znovu propojeny v následujícím seznamu:

 

Přivítání:

 • Přivítání v Zahájení
  Přivítání v Museum Retz: Ulrike Vitovec, Helene Schrolmberger, Lukas Kerbler
  Přivítání ve znojemském muzeu: Monika Mažárová
  Zahájení
  Martin Lammerhuber, ředitel Kultur.Region.Niederösterreich
  Hermann Dikowitsch, vedoucí sekce kultura, věda a výuka země Dolní Rakousko
  Pavel Hroch, náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro oblast kultury a kulturního dědictví
  Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje
  Vítězslav Schrek, hejtman kraje Vysočina
  Johanna Mikl-Leitner, hejtmanka Dolního Rakouska

Keynotes:

Nahlédnutí:

Výhledy:

 

Podrobný program naleznete zde.
Anotace

Důležité odkazy:

Anotace

Live stream v německém jazyce