CS

Vítejte v Muzeu Management Niederösterreich


Museumsmanagement Niederösterreich

... dokumentuje bohatou zdí krajinu v Dolním Rakousku.

... podporuje lidi v oblasti muzeí, malých památek, regionálního a vlastivědného výzkumu, jakož i folklór / evropskou etnologii.

... nabízí poradenství a kurzy.

... je kontaktní osoba pro muzejní dotace provincie Dolní Rakousko.

... je součástí Kultur.Region.Niederösterreich (Informace v německém jazyce).

... je partnerem projektu I-Cult, projektu Interreg so českými partnery.

... je partnerem projektu Heritage SK-AT, projektu Interreg se slovenskými partnery.

 

I-Cult

Tento projekt se zaměřuje na kulturní dědictví společného příhraničí Jižních Čech, Vysočiny, Jižní Moravy a Dolního Rakouska. Snahou je zpřístupnit muzea česko-dolnorakouské oblasti a zvýšit jejich atraktivitu.

 

Více

© Museumsmanagement Niederösterreich GmbH

Pod jedním nebem

Oblast mezi Vídní a Prahou byla odjakživa pohraničí a jako taková se celou dobu přehlížena.

Tato kniha vás zve na objevitelskou cestu bez hranic. Kniha představuje region, v němž se sice hovoří dvěma jazyky, ale často tu panuje stejné smýšlení. A to rozhodně stojí za bližší poznání.

 

Více informací o knize

blogový příspěvek na AREAacz

Heritage SK-AT

V přeshraničním projektu Heritage SK-AT spolupracuje společnost Museumsmanagement Niederösterreich s dolnorakouskými a slovenskými partnery. Cílem různorodých aktivit projektu je zkoumat kulturní dědictví společného regionu, digitalizovat, prezentovat a předávat je dále.

 

Více